Menu

Zetmeel- en ruwvoertekort aanvullen zonder pensverzuring

14-9-2018
Zetmeel- en ruwvoertekort aanvullen zonder pensverzuring

Een uitzonderlijk groeiseizoen dit jaar heeft een groot effect op ruwvoeders en daarmee op het winterrantsoen.

Vooral de mais die laat is gezaaid had veel last van de droogte en leverde minder opbrengst op, vaak met te weinig kolf.

Rantsoen aanvullen
Door de  lage maisopbrengsten en minder kolfvulling moet de glucogene energie aangevuld worden met andere producten. Dit kan via krachtvoer. De aankoop van krachtvoeders is prijstechnisch interessant vanwege de hoge voederwaarde per kg voer. De VEM- en DVE-behoefte van melkvee zijn zo snel gedekt. Veel krachtvoer kan echter leiden tot pensverzuring bij melkvee.

Sturen van pensfermentatie
Door energierijke grondstoffen rustig af te laten breken in de pens, kan een koe toch veel energie uit krachtvoeders halen. Structuurbrokken Gras van AR bevatten grove granen en worden daardoor rustiger afgebroken door pensmicroben. Zo kan de koe veel krachtvoer binnenkrijgen én blijft de pens gezond. Ook het voeren van Maxammon grain of Sodagrain kan een mooie aanvulling zijn. Dit zijn producten op basis van granen waardoor ze enorm veel energie bevatten. Door de unieke bewerking blijft de structuur van deze producten bewaard. Bovendien hebben deze producten een sterk bufferende werking. Hierdoor kunnen grote hoeveelheden van wel 6 kg gevoerd worden in het basisrantsoen.

Productoverzicht
Zetmeel- en ruwvoertekorten kunnen dus goed aangevuld worden met krachtvoerachtige producten. Deze producten zijn zeer geconcentreerd in voederwaarden, makkelijk te leveren en op te slaan, en dragen bij aan een gezonde pens. Het resultaat: gezond hARd melken. U kunt bij AR terecht voor:

Productiebrokken

  • Structuurbrokken: door de unieke bewerking en grondstofkeuze is deze reeks brokken rustig fermenteerbaar. Daardoor kunnen grote hoeveelheden gevoerd worden met behoud van een goede mestconsistentie.
  • Ruwvoersupportbrok (24729BR5): deze brok is speciaal ontworpen voor besparen van ruwvoeders. Dagelijkse giften van 16 kg zijn geen probleem.

Behandelde granen

  • Sodagrain 21710 bevat een grote hoeveelheid glucogene energie. Doordat het product erg rustig fermenteert kan er wel 7 kg van in het basisrantsoen gevoerd worden.
  • Maxammon grain 21713 bevat veel energie en eiwit op pensniveau. Deze combinatie zorgt voor actieve pensbacteriën wat de ruwvoerbenutting verbetert. Door het bufferende effect kan er  tot 6 kg van gevoerd worden. Maxammon grain kan ook los verstrekt worden over het voer.

Ruwvoeraanvulling

  • Ruwvoer Energiemix 24790ME3 en Ruwvoer Energiebrok 24799BR5 zorgen voor veel rust en aanvulling van NDF in het rantsoen.