Menu

Wetvoorstel maximum ruw eiwit in diervoer voor melkvee

8-5-2020
Wetvoorstel maximum ruw eiwit in diervoer voor melkvee

Het wetvoorstel dat afgelopen woensdag naar de Tweede Kamer is gestuurd met betrekking tot het maximaliseren van het ruw eiwit in krachtvoer voor melkvee heeft op z’n zachtst gezegd heel wat stof doen opwaaien.

Ook als AR hebben we kennisgenomen van dit wetsvoorstel en kijken we naar de consequenties van hetgeen hierin wordt weergegeven. AR heeft zich volledig geconformeerd aan het Landbouwcollectief bij deze discussie en heeft dan ook geen andere informatie dan de brief met betrekking tot dit wetsvoorstel.

Aangezien het een voorstel is, is het nog onzeker of er een definitieve wet komt en hoe deze er dan uitziet. Op dit moment kijken we naar de verschillende consequenties op basis van de huidige gegevens. Onze buitendienst rundvee wordt hiervan natuurlijk voortdurend op de hoogte gehouden en zodra er meer duidelijkheid is zullen ook onze melkveehouders hierover worden geïnformeerd. Daarbij is het van groot belang zorgvuldig te werk te gaan om onnodige kostprijsstijgingen te voorkomen.

Zodra er meer duidelijkheid is, wordt u daarover geïnformeerd.

Klik hier voor meer informatie over het wetsvoorstel op de site van de Rijksoverheid.