Menu

Werk de groenbemester op tijd onder

19-3-2020
Werk de groenbemester op tijd onder

We zien dat de groenbemesters (Italiaans raaigras en snijrogge) enorm groeien de laatste tijd.

Een te zware groenbemester heeft een negatief effect op de maisopbrengst: water en voedingsstoffen worden onttrokken. Bovendien is het onderwerken moelijker en gaat de vertering van de groenbemester maisopbrengst kosten. Daarom moet de groenbemester tijdig verwerkt worden. Dit kan door ploegen of het regelmatig onderwerken.

Een goedkope, effectieve en bewezen methode om een vanggewas op te ruimen, is het gebruik van Roundup Ultimate. Daarmee wordt niet alleen het vanggewas bestreden, maar ook de lastige onkruiden. Roundup Ultimate werkt snel: de grondbewerking kan 4 à 5 dagen erna toegepast worden. Door deze snelle grondbewerking wordt ongewenste verkleuring voorkomen en kan de vertering van de groenbemester starten. Dit is positief voor een goede maisopbrengst.