Menu

Weet wat u bemest!

11-2-2021
Weet wat u bemest!

Nu het voorjaar in zicht komt is het weer tijd om na te denken over de bemesting van uw gras- en bouwland. Neem daarom tijdig een mestmonster van de gemixte rundveedrijfmest.

We zien steeds vaker dat de gehaltes sterk afwijken ten opzichte van de forfaitaire normen. Wanneer u een monster heeft, kunt u samen met uw rundveespecialist de bemesting afstemmen. In de tabel zijn de forfaitaire normen te zien.
 

  Gemiddeld Uw mestmonster
Drogestofpercentage 9,2 ?
Stikstof totaal (N) 4,0 ?
Stikstof N-min. 1,9 ?
Stikstof N-org. 2,1 ?
Fosfaat (P205) 1,5 ?
Kali (K2O) 5,4 ?
Zwavel (SO3) 1,7 ?


Bemesten naar oogstdoel
Streef naar een oogstdoel voor de eerste snede. Bijvoorbeeld: u wilt 3.500 kg droge stof oogsten met 18% ruw eiwit. Dit zorgt voor een stikstofbehoefte van 180 ruw eiwit * 3.500 kg droge stof * 1,2 (verlies) : 6,25 = 120 kg N-behoefte. Let op: dit is een voorbeeld. Op uw grondmonsters staat wat de behoefte is van uw gewas bij maaien of beweiden.

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route