Menu

Wat is het belang van voldoende voer aan het voerhek?

25-2-2021
Wat is het belang van voldoende voer aan het voerhek?

Het effect van een beperkte voeropname is goed te zien wanneer de pH van de pens gemonitord wordt. Als koeien op een bepaald moment geen voer meer tot hun beschikking hebben ontstaat er over een lange periode een enorme fluctuatie in de pH van de pens. Daarnaast halen koeien sneller vetten uit lichaamsreserves als er langere tijd onvoldoende voer aanwezig is.

Deze vetten moeten verwerkt worden tot een bruikbare energiebron in de lever. Hierbij worden meer leverenzymen geproduceerd. Dit kost energie en is daardoor een inefficiënt proces. Daarnaast ontstaan bij het vrijmaken van energie uit lichaamsreserves ketonlichamen die de pH nog verder doen verlagen. Bovendien zorgt voerrestrictie voor stress, met alle negatieve gevolgen van dien.

Verzuring
Pens- en darmverzuring kunnen vele oorzaken hebben. De frequentie van voeropname speelt een belangrijke rol. Wanneer een koe grote porties snel fermenteerbaar voer opneemt, zal de zuurtegraad voor een langere periode lager zijn. Wanneer de koe frequenter voer opneemt zal de zuurtegraad niet zo sterk dalen en is de daling ook makkelijker weer op te vangen. Daarnaast zullen koeien die frequenter voer opnemen ook meer drinkmomenten hebben, waardoor de pH in de pens weer sneller stabiel is. Hierdoor heeft een koe een constantere pens-pH en wordt pensverzuring voorkomen.

Hoog aandeel fermenteerbare koolhydraten
Koeien zijn over het algemeen goed in staat zich aan te passen aan een bepaald type rantsoen. Het is daarom mogelijk om koeien een hoog aandeel fermenteerbare koolhydraten te voeren. Voorwaarde is dan wel dat het voer smakelijk is. Ook moeten de koeien er altijd goed bij kunnen, zodat ze meerdere kleine porties per dag opnemen. Daarnaast moet het rantsoen constant zijn. Het management is bij dat soort rantsoenen dus erg bepalend.

Waar moet u op letten?

  • Zorg ervoor dat het voer nooit op is en dat er altijd voldoende homogeen smakelijk voer aanwezig is. Schuif frequent het voer aan, dat voorkomt schrokgedrag.
  • Wanneer koeien overeind komen bij het aanschuiven van het voer dan is dit een teken dat er niet voldoende of fris voer lag.
  • Koeien die meer dan 10 keer per dag vreten, zijn beter in staat een stabiel pH-niveau in de pens te behouden wat de voerbenutting verhoogt.