Menu

Vrijstelling voor herinzaai grasland op zand en löss

3-8-2017
Vrijstelling voor herinzaai grasland op zand en löss

Door de langdurige droogteperiode is op sommige percelen de graszode flink beschadigd. RVO biedt tot 15 september de mogelijkheid om grasland op zand- en lössgrond te vernietigen en te herinzaaien.

Bij grote schade is herinzaaien een betere keuze dan bijvoorbeeld doorzaaien. De regeling biedt hiertoe de mogelijkheid. Ook als er schade is door extreme neerslag of door vraat door dieren komt u in aanmerking voor de vrijstelling.

Voorwaarden van RVO
Voor het vernietigen van een perceel of een perceelgedeelte grasland op zand- of lössgrond stelt RVO de volgende voorwaarden:

  1. De beschadiging van het grasland is veroorzaakt door extreme neerslag, droogte of door vraat door dieren die in de graszode leven.
  2. De verwachte grasopbrengst zonder herinzaai is naar verwachting ten minste 25% lager dan in een jaar zonder vraat of droogte.
  3. De totale oppervlakte beschadigd grasland bedraagt ten minste 5% van de oppervlakte grasland die bij het bedrijf in gebruik is.
  4. Een geregistreerd schade-expert bevestigt in een op het bedrijf te bewaren rapport dat is voldaan aan de voorwaarden onder 1 tot en met 3.

Binnen 7 werkdagen na het vernietigen van de graszode op de betreffende percelen moet u gras herinzaaien. U kunt tot uiterlijk 15 september gras herinzaaien.

Aanmelden
Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling dient u zich ten minste 7 werkdagen voordat u het grasland gaat vernietigen aan te melden. Voordat u zich aanmeldt, moet het rapport van een geregistreerd schade-expert gereed zijn. Aanmelden kan tot en met 31 augustus. U doet dit via ‘Direct regelen’ op www.mijn.rvo.nl.

Aanvraag door AR
AR kan voor u de aanvraag voor vrijstelling verzorgen. AR-relaties betalen een vast bedrag voor de aanvraag. In sommige gevallen moet er echter een schade-expert aan te pas komen. Hierdoor kunnen hogere kosten berekend worden. Neem contact op met AR Plant, Dirk de Bruijn, 06-26290261 of d.debruijn@argroep.nl.