Menu

Voerspoor, wat zijn de gevolgen voor de veehouder?

5-4-2017
Afbeelding: versteeg3

De fosfaatproductie wordt gereduceerd door middel van het voerspoor. Deze voerspoormaatregel moet ervoor zorgen dat we weer onder het fosfaatplafond komen. In dit artikel leggen we uit wat deze maatregel precies inhoudt en wat de gevolgen hiervan zijn voor de verschillende sectoren.

In 2006 heeft de Nederlandse overheid met Brussel een afspraak gemaakt met betrekking tot het fosfaatplafond om te voorkomen dat de veehouderij in Nederland te intensief wordt. Doordat we een melkquotum hadden en rekening moesten houden met dierrechten, raakten we bijna het fosfaatplafond. Hier werd niet veel aandacht aan besteed.
Door het fosfaatplafond in Nederland konden we als land onderhandelen over derogatie. Het plafond is dus geen gevolg van derogatie. Het voordeel van het derogatiebehoud is sector breed een must. De derogatie beïnvloed namelijk de mest en voermarkt waar alle diersectoren mee te maken hebben.

Fosfaatplafond
In 2015 zaten alle sectoren (melkvee, varkens en pluimvee) boven de grens van het fosfaatplafond. In 2016 zijn de varkens weer hieronder beland. Maar de sectoren melkvee en pluimvee zitten er nog ruim boven. Om in 2017 onder het fosfaatplafond te komen, is een reductie van 7-8 miljoen kg fosfaat nodig ten opzicht van 2015.

Voerspoor
Een belangrijke maatregel voor de fosfaatreductie is het voerspoor. Hiermee zou 1,7 miljoen kg fosfaat gereduceerd moeten worden. Deze maatregel wordt uitgevoerd door alle voerproducenten die bij Nevedi zijn aangesloten. Door de maatregel mag het melkveevoer wat gemiddeld afgeleverd wordt niet meer dan 4,3 gram fosfor per kg voer bevatten.

Voordelen
Naast voordelen zoals minder fosfaatproductie als sector, profiteert ook de individuele veehouder. Voor melkveehouders geldt een hogere fosfaatefficiëntie meer voordeel in de KringloopWijzer. Dit kan positief uitpakken op de mestafvoer en de eventuele grondgebonden groei. Voor varkenshouders geldt naast de € 4,- vergoeding dat een hogere efficiëntie ook zorgt voor lagere afvoerkosten.

Voeding
Het reduceren van fosfaat is nutritioneel ook haalbaar. Met de juiste voeders, juist grondstoffen, en specialistische kijk naar voeren naar behoefte, kan er binnen deze strenge eisen toch een maximaal technisch resultaat behaald worden.

Meer weten?
De specialisten van AR adviseren u graag hoe u maximaal rendement kunt halen met een maximale efficiëntie.

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route