Menu

Voederbieten ingezaaid voor rassendemo

31-3-2017
Voederbieten ingezaaid voor rassendemo

Het weer en de bodem lieten het toe om voederbieten te zaaien. Op een perceel kleigrond in Culemborg is een rassendemo voederbieten aangelegd met als doel om meer ervaring op te doen met bestaand en nieuwe voederbietenrassen.

In de rassendemo zijn vijf verschillende rassen gezaaid en met daarnaast objecten met verschillende zaaidichtheden. De ontwikkeling van rassen wordt nauwlettend in de gaten gehouden en u wordt van deze ontwikkelingen op de hoogte gehouden via onze digitale nieuwsbrief en op onze Twitteraccount @AR_Voer en @AR_Plant.

In het najaar worden de rassen tentoongesteld en wordt een oogstdemonstratie gegeven. Meer informatie hierover volgt.