Menu

VLOG-voeders: ontwikkelingen in de markt

11-3-2021
VLOG-voeders: ontwikkelingen in de markt

De vraag naar VLOG-melk samen met de mogelijkheden op de verwerkingslocaties van de melkleveranciers bepalen het aantal veehouders dat mee kan doen aan het VLOG-concept. Al eerder heeft Bel Leerdammer aangegeven dat zij zich verder willen gaan ontwikkelen in de VLOG-markt, hun ambitie is om in 2025 volledig VLOG-melk producerend te zijn. Ze hebben daarom besloten dat er vanaf 1 januari 2022 nog maar twee melkstromen over blijven: een reguliere melkstroom en een combinatie weidegang met VLOG. Omdat er een transitieperiode geldt voor VLOG van drie maanden, moet er dit jaar al een keuze worden gemaakt. Melkveehouders die per 1 januari 2022 VLOG-melk gaan leveren zullen vóór 1 oktober 2021 VLOG-voer in de silo moeten hebben.

Productie van VLOG-voer

Om contaminatie met GMO-voeders te voorkomen, is de fabriek van AR in Lienden volledig gewijd aan het produceren van VLOG-voeders en EU28-voeders. Doordat de fabriek helemaal ingericht is op VLOG-voeders zijn alle grondstoffensilo’s beschikbaar voor VLOG-grondstoffen. Daarnaast beschikt AR over eigen op- en overslaglocaties. Hierdoor is er meer flexibiliteit in de grondstofkeuze en is er meer ruimte voor eiwitrijke non-GMO-grondstoffen. Op deze manier kan er zo efficiënt mogelijk voer geproduceerd worden tegen een zo laag mogelijke kostprijs.

Geen verschil in melkproductie

Bij de opstart van het VLOG-concept waren er veel vragen of de melkproductie wel op peil zou blijven. Uit intern onderzoek van AR dat eind 2019 is uitgevoerd blijkt dat er geen verschillen zijn in melkproductie en melkgehaltes tussen klanten die regulier of VLOG voeren. Daarnaast zijn er ook veel positieve reacties uit de praktijk. Melkveehouders geven aan dat ze geen verschillen kunnen ontdekken sinds ze overgestapt zijn op VLOG-melk.

Assortiment VLOG

AR heeft een uitgebreid assortiment aan melkveevoeders die speciaal gericht zijn op de productie van VLOG-melk. Daarnaast zijn de mineralen van AR ook non-GMO. Aan jongvee mag GMO-grondstoffen verstrekt worden, maar dan moet het wel aantoonbaar gescheiden blijven van het melkveevoer. Wanneer dat niet mogelijk is, zijn er ook GMO-vrije jongveeproducten beschikbaar in het VLOG-assortiment.

Uitgelicht: VLOG Productiebrok Excellent

De VLOG Productiebrok Excellent is een smakelijke brok die goed past bij een grasrijk rantsoen. Het bevat veel Glucogene Nutriënten die van belang zijn bij het omzetten van het graseiwit naar verteerbaar eiwit. Daarnaast is in deze brok extra aandacht aan de vezels besteed waardoor de energie in de brok geleidelijk vrijkomt. Zo kan de koe de energie en eiwit op een efficiënte manier benutten.

Meer weten?

Wilt u graag weten of het overschakelen naar VLOG ook voor u interessant is? Neem dan contact op met uw specialist rundvee.

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route