Menu

Vitaminen en mineralen in kritische periode

1-3-2019
Vitaminen en mineralen in kritische periode

Door de behoefte aan vitaminen en mineralen te dekken kunt u de gezondheid van de koe ondersteunen. Vaak komen de basiselementen zoals vitaminen A, D en E en de belangrijkste spoorelementen aan bod. De hoogproductieve koe vraagt echter veel meer.

Veel mineralenmengsels worden samengesteld met anorganische mineralen. Deze mineralen dekken gemakkelijk de basisbehoefte. Voor de hoogproductieve melkkoe van tegenwoordig is dat niet voldoende. Anorganisch gebonden mineralen zijn namelijk slechter opneembaar. Simpelweg méér voeren is geen oplossing omdat mineralen zich met elkaar verbinden in het maagdarmkanaal en daardoor niet meer benutbaar zijn.

Organisch gebonden mineralen
Mineralen AR Vruchtbaarheid (22593K20) bevat organisch gebonden mineralen. Deze zijn gebonden aan aminozuren die zeer goed opneembaar zijn voor de koe. Hierdoor wordt de behoefte van de koe beter gedekt en komt er minder van de dure mineralen in de mest terecht.

Vitamineniveaus
Ook vitamineniveaus zijn van groot belang. Uit een internationaal onderzoek van DSM blijkt dat koeien vooral rondom afkalven tekorten hebben. In dit onderzoek waren ook bedrijven van AR betrokken. De koeien op deze bedrijven hadden ook lagere vitamineniveaus tijdens het afkalven maar kwamen niet onder de streefwaarde. Mineralen AR Vruchtbaarheid geeft de koe ook voldoende dekking in kritische perioden. Dit voorkomt problemen en zorgt voor een betere opstart voor de lactatie en vruchtbaarheid.

Vitamine B
Waar in veel mineralenmengsels B-vitaminen achterwege worden gelaten voegt AR deze bewust toe aan de Mineralen AR Vruchtbaarheid. Een koe kan zelf B-vitaminen aanmaken, maar niet voldoende voor de behoefte bij een productie van 30 kg melk. B-vitaminen zijn erg belangrijk voor de stofwisseling, leverwerking en klauwgezondheid. Bij een productie van meer dan 30 kg melk moeten deze vitaminen worden bijgevoerd voor een optimale gezondheid.

Meer weten?
Bent u benieuwd of uw mineralendekking aansluit bij de behoefte van uw melkvee? Onze specialisten rundvee kunnen dit via een rantsoenberekening goed in beeld brengen voor alle fases in de lactatie.