Menu

Verscherpte controle op zaaien vanggewas door NVWA

2-10-2017
Verscherpte controle op zaaien vanggewas door NVWA

Als u mais heeft geteeld op zand- of lössgrond, is het verplicht om een vanggewas te telen. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) maakt dit jaar voor het eerst gebruik van satellietdata bij de controles op de teelt van een vanggewas.

Met behulp van de satellietdata kunnen inspecteurs zien of een maisperceel geoogst is en of er een vanggewas opkomt. Het doel van een vanggewas is het voorkomen van uitspoeling van stikstof dat in de bodem is achtergebleven na de hoofdteelt.

Zorg ervoor dat een vanggewas tijdig wordt ingezaaid en lang genoeg op het perceel staat. Wanneer blijkt dat er niet aan de wettelijke eisen wordt voldaan kan er een bestuurlijke boete worden opgelegd. RVO beslist dan verder over het korten op de subsidie en/of het laten vervallen van de derogatie.

De regels voor het telen en vernietigen van een vanggewas:

 • Het vanggewas moet direct na de oogst van mais worden geteeld. Dit mag via onderzaai in de mais of via zaaien na de oogst van de mais.
 • Vernietig het vanggewas niet voor 1 februari van het daaropvolgende jaar.
  (bron RVO)

Niet alle gewassen zijn geschikt als vanggewas na maïs. De toegestane vanggewassen zijn:

 • bladkool
 • bladrammenas
 • gras
 • japanse haver
 • triticale
 • wintergerst
 • winterrogge
 • wintertarwe
  (bron RVO)

Ons assortiment met geschikt vanggewas:

  Artikelcode Advies per ha Verpakking
Rogge Dukato 05640K25 100 kg 25 kg
Graszaad Extra Powerhybride 04914K15 45 kg 15 kg
Italiaans Raaigras 04919K25 45 kg 25 kg
Bladkool Herzog 05028K25 10 kg 25 kg


Meer weten?
Uw voorlichter vertelt u hier graag meer over.