Menu

Tips voor voeding bij robotmelken

21-7-2017
Tips voor voeding bij robotmelken

De sleutel voor succesvol robotmelken is ervoor zorgen dat uw koeien vrijwillig naar de robot gaan. Als de activiteit van uw koeien laag is, zal de capaciteit van uw melkrobot ook niet maximaal zijn. De activiteit kunt u stimuleren met de juiste voeding en de verstrekking hiervan.

  1. Zorg voor een basisrantsoen gebaseerd op een hoeveelheid van tussen de 20 tot 22 kg meetmelk. Een eenvoudige methode om dit te berekenen is om de gemiddelde melkgift per koe aan te houden minus 7 à 8 kg melk.
  2. Het basisrantsoen dient fris en smakelijk te zijn. Let hierbij op voldoende suikers, het NDF-gehalte en het structuurgehalte. Structuur zorgt voor een goede pensmat, wat de herkauwactiviteit ten goede komt. Goede voorbeelden van bronnen met structuur zijn gehakseld koolzaadstro en gehakseld tarwestro.
  3. Streef als aanvulling op uw basisrantsoen naar een krachtvoergift van maximaal 8 kg in de robot. Gemiddeld heeft een koe een vreetsnelheid van 400 gram per minuut. Om deze reden is er vaak te weinig tijd om meer dan 8 kg krachtvoer op te nemen.  U kunt uw oudmelkte dieren blijven stimuleren om naar de robot te gaan door minimaal 1 kg krachtvoer te blijven verstrekken.
  4. Let op het bezoekgedrag van uw dieren. Wanneer u een energierijk basisrantsoen verstrekt met weinig ruwvoer zal het aantal melkingen afnemen. Hetzelfde geldt als er veel krachtvoer wordt verstrekt, maar niet meer melk wordt geproduceerd. Het bezoekgedrag van uw dieren zal dan teruglopen.
  5. Kalibreer regelmatig uw krachtvoer. Elke vracht krachtvoer kan afhankelijk van de samenstelling veranderen in het gewicht. Hierdoor kan de hoeveelheid krachtvoer per koe sterk afwijken. In de praktijk komen afwijkingen voor tot ongeveer 10 tot 20%!
  6. Alle koeien dienen onbeperkt toegang te krijgen tot het voer aan het voerhek. Het voer dient een aantal keren per dag aangeschoven te worden. Dit stimuleert de voeropname.
  7. Voorkom selectie aan het voerhek. Wanneer er selectie aan het voerhek plaatsvindt zullen niet alle dieren hetzelfde rantsoen binnenkrijgen.

AR Robotanalyse
AR biedt melkveehouders met een melkrobot de AR Robotanalyse aan. Hiermee krijgt u inzicht in de prestaties van uw melkrobot. Met behulp van de gegevens van de analyse kunnen problemen op tijd gesignaleerd en verholpen worden. Bovendien voorkomt u de kans op onnodige kosten. Klik hier voor de leaflet en het aanmeldformulier.

Meer weten?
Twijfelt u over uw rantsoen of wilt u gebruikmaken van de AR Robotanalyse? Neem dan vrijblijvend contact op met onze melkrobotspecialisten Jeroen van Veldhuizen, telefoon 06-82684624, of Mark ter Braak, telefoon 06-20978112.