Menu

Tips voor optimaal mais hakselen

16-9-2019
Tips voor optimaal mais hakselen

Een van de pijlers van onze Zuiver Voer-filosofie is de individuele bewerking van grondstoffen om deze optimaal te benutten. Dit is natuurlijk ook van toepassing op ruwvoer. Loop daarom het hakselproces van mais goed door, zodat het bijdraagt aan ‘gezond hARd melken’.

Wat is goed gehakselde mais?
De korrel moet zo fijn mogelijk worden gemaakt. Hoe fijner de korrel, des te beter is de vertering. Daarnaast willen we geen grove stukken of vellen zien. De mais moet homogeen gehakseld zijn en in de kuil voldoende verdicht zijn.

Het gewas
Voor een goede hakselkwaliteit moet de mais rechtop staan en egaal op het land staan. Door omgewaaide mais of een ongelijk kopeind wordt de invoer van de maisplanten ongelijk waardoor de hakselkwaliteit minder goed is. Kies voor rassen met een goede stevigheid en goede grondbewerking

De invoer
De maisbek snijdt de maisplant af en brengt de planten naar de invoer. Hier worden de planten door middel van een rollenblok in een egaal pakket de hakselkooi ingevoerd. De snelheid van het rollenblok bepaalt de haksellengte. De rijsnelheid van de hakselaar bepaalt de dikte van het pakket. De optimale haksellengte hangt af van het ds-% van de mais en het aandeel van mais in het rantsoen. Een richtlijn is dat mais bij 35% ds op 6 mm wordt gehakseld. Nattere mais mag grover worden gehakseld tot maximaal 10 mm. Met een liniaal is de haksellengte eenvoudig te controleren.

De hakseltrommel
De hakseltrommel draait altijd op vol vermogen. Alle messen zitten op de trommel en vaak worden speciale maismessen gebruikt. Het is belangrijk dat de messen scherp zijn. Het slijpen gebeurt met 'één druk op de knop', maar moet wel regelmatig gebeuren. Het is belangrijk dat na het slijpen het tegenmes wordt bijgesteld.

De korrelkneuzer
De korrelkneuzer bestaat uit twee geribbelde rollen die met een verschillende snelheid tegen elkaar in draaien. Hierdoor wordt de korrel fijngemaakt. De afstand tussen de rollen is instelbaar en varieert van 1,5-4 mm. Kijk tijdens het hakselen of de korrel fijn genoeg wordt gemaakt. Overleg met de hakselchauffeur wat maximaal mogelijk is.

Hoog hakselen
Om de voederwaarde van mais te verhogen, kan mais hoger worden gehakseld. Iedere 10 cm hoger levert ongeveer 12 gram zetmeel/kg ds op. Het kost wel iets opbrengst en bedraagt ongeveer 2% per 10 cm. Het onderste deel van de stengel is vaak niet zo mooi: weinig voederwaarde en veel opgespat zand en schimmels. Als meer dan 30 cm blijft staan, is het vaak wel nodig om de stoppels te klepelen of te frezen.

Kosten
Besparingen op de instellingen op de hakselaar zijn niet rendabel. Een goede hakselkwaliteit moet de doelstelling zijn. Vaak kan de loonwerker wel aangeven hoe besparingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld door de inrichting van percelen of het erf.

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route