Menu

Tips eigen stierkalveren op melkveebedrijf afmesten

20-5-2020
Tips eigen stierkalveren op melkveebedrijf afmesten

Als gevolg van de extreem lage opbrengstprijzen van (rosé)kalfsvlees zijn de prijzen van nuchtere kalveren ook erg laag en is het niet meer vanzelfsprekend dat de kalveren opgehaald worden.

Als melkveehouder kunt u ervoor kiezen om de stierkalveren en overtollige vaarskalveren op het eigen bedrijf op te fokken als vleeskalf. Overweeg vooraf wel goed of het financiële rendement voldoende is. Technisch en financieel goed vleeskalveren houden ‘doe je er niet even bij’. We hebben belangrijke tips en aandachtspunten voor u op een rij gezet.

Fosfaatrechten, mestboekhouding en vergunning

 • Voor kalveren bestemd voor vlees zijn geen extra fosfaatrechten nodig als deze in de dierregistratie op productiedoel vlees worden gezet (in CRV Veemanager via Detail Dier, tabblad registratie, productiedoel Melk vervangen door Vlees).
 • In de mestboekhouding worden deze dieren van 14 dagen tot 3 maanden geregistreerd in diercategorie 115 (startkalveren voor rosévlees of roodvlees) en vervolgens in categorie 116 (rosékalveren 3-8 maanden) of categorie 122 (roodvlees vanaf 3 maanden tot slacht).
 • Uiteraard behoren de dieren ook binnen de huidige Omgevingsvergunning te passen. Als u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met AR Bedrijfsontwikkeling.

Huisvesting

 • In de melkperiode kunnen de vleeskalveren op vergelijkbare wijze als de fokkalveren gehuisvest worden. Met meer kalveren op het bedrijf zijn overbezetting en een hogere infectiedruk een belangrijk aandachtspunt. Reinig en ontsmet eenlingboxen en iglo’s na ieder kalf en zet eenlingboxen na het schoonspuiten bij voorkeur zo lang mogelijk buiten. Voor het ontsmetten is Supercalco Poederkalk het aangewezen product (zakgoed, artikelnummer 21123K25).
 • Na de melkperiode kunnen de kalveren op volledig rooster gehuisvest worden, mits de spleetbreedte passend is bij de leeftijd van de dieren. Vleeskalveren kunnen ook op roosters met ligboxen gehuisvest worden. Bij stierkalveren is extra aandacht nodig voor een droge ligplaats omdat halverwege de ligplaats geürineerd wordt. Een natte ligplaats kan leiden tot ontsteking van de urinewegen.

Voeding
De voeding van vleeskalveren komt deels overeen met die van fokkalveren, maar is op veel fronten wezenlijk anders. In de eerste fase ligt de focus (net als bij fokkalveren) op maximale karkasgroei. Daarbij is ook in de eerste fase al vleesaanzet gewenst, zonder de dieren te laten vervetten. Om dit te bereiken wordt een hoger energie- en zetmeelgehalte gehanteerd. In de tweede fase is het doel maximale vleesaanzet en een correcte vetbedekking. In deze fase wordt het verschil in energie- en zetmeelniveau ten opzichte van voer voor de fokkerij nog groter.

Globaal kan een voerschema er als volgt uitzien:

 1. Melkperiode
  Hetzelfde melkschema als voor de fokkalveren kan aangehouden worden. Voer in de eerste 6 tot 8 weken tweemaal daags melk volgens poederschema met minimaal 150 gram melkpoeder per liter. Verstrek daarna gedurende een week eenmaal daags melk. Spenen kan bij minimaal 1,5 kg krachtvoeropname. Verstrek vanaf de tweede week fris water en start met Kalverstructuurmix Compleet (artikelnummer 34903ME0, leverbaar in zakgoed en bulk). Deze structuurmix bevat geplette gerst, maisvlokken en bietenpulp en is erg smakelijk en stimuleert de pensontwikkeling. Hiernaast kort gehakseld stro  of hooi aanbieden.
 1. Groeifase
  Afhankelijk van de gewenste groei kan vanaf de 6e tot de 12e week overgeschakeld worden op een groeirantsoen bestaande uit snijmais in combinatie met Vleesveebrok Groei ER Uniek (artikelnummer 34962BR5, leverbaar in zakgoed en bulk) en kortgehakseld stro. Globale richtlijn hierbij is op productbasis 60% snijmais, 35% Vleesveebrok Groei ER Uniek en 5% kortgehakseld stro.
 1. Afmestfase
  Het rantsoen in de afmestfase dient meer energie en zetmeel te bevatten. Hiervoor zijn meerdere afmestvoeders leverbaar. Daarnaast is het mogelijk het groeirantsoen te blijven voeren en aan te vullen met bijvoorbeeld geplette gerst, geplette tarwe of maismeel (afhankelijk van onder andere de kwaliteit en verteringssnelheid van de snijmais).

Regel tijdig de afzet
Uiteraard is het belangrijk om tijdig afzet te vinden voor uw dieren, zeker in de huidige marktsituatie. Een geslaagd afmesttraject begint met de vraag wat het streven van de afnemer is wat betreft leeftijd, gewicht en vetbedekking.

Meer info
Voor advies over rosékalveren en vleesvee kunt u contact opnemen met uw rundveespecialist of een van onze vleesveespecialisten.

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route