Menu

Tien tips voor de weerstand van rosé en vleesvee

4-11-2020
Tien tips voor de weerstand van rosé en vleesvee

De novembermaand staat bekend als probleemmaand voor de luchtwegen en de vertering bij rosékalveren en vleesvee. We geven u graag enkele tips om uw vee te ondersteunen.

Door optimalisatie van het management, de ventilatie en de voeding kun u de weerstand verbeteren.

Tips:

  1. Breng bij opvang van nuchtere kalveren vooraf de staltemperatuur naar 15 graden en houd dit de eerste twee weken zo. Blijf hierbij wel voldoende ventileren. Bouw het verwarmen geleidelijk af.
  2. Controleer de ventilatie door regelmatig de stal uit te roken. Let hierbij goed op kouval en luchtsnelheid.
  3. Meet naast de temperatuur ook de luchtvochtigheid en gebruik dit in het bijsturen van de ventilatie. Een hoge luchtvochtigheid is funest voor luchtweginfecties.
  4. Pas bij mechanische ventilatie de p-band eventueel aan, zodat de ventilatoren bij wisselende staltemperatuur geleidelijk in toerental veranderen.
  5. De belangrijkste indicator voor het stalklimaat zijn de dieren zelf. Kijk goed naar haarkleed en de verdeling van de dieren over de hokken.
  6. Verplaats zieke kalveren direct naar een strohok, stro isoleert waardoor het kalf zichzelf beter warm kan houden. Hang eventueel een warmtelamp op.
  7. Strooi ruim in bij huisvesting op stro. Dit zorgt voor frissere lucht in de hokken en meer isolatie.
  8. Verstrek 0,5 kg Kalvermix Vitaal (34904K20) per dier per dag als u merkt dat de weerstand een boost nodig heeft. Kalvermix Vitaal bevat uitgebalanceerde hoeveelheden mineralen en vitaminen en goed benutbare energierijke grondstoffen.
  9. Verstrek bij hoge luchtvochtigheid Napro Algavit (code 21456K25) over het voer. Dit mengsel van zeezout en kruiden helpt de luchtwegen open te houden.
  10. Vraag gerust uw AR vleesveepecialist om samen met u het stalklimaat te controleren en voor verdere adviezen.