Menu

Structuurbrok Gras bij weidegang

15-4-2019
Structuurbrok Gras bij weidegang

Het weideseizoen begint weer en veel koeien krijgen vers gras gevoerd. Wanneer de graskuilen of het weidegras te snel zijn kan dit zorgen voor een te snelle vertering, met als gevolg dunne mest. Nutriënten worden dan niet goed opgenomen, wat een gezonde en hoge melkproductie in de weg staat.

Structuurbrok Gras is een rustige brok die door de grondstoffenkeuze en de specifieke bewerking van de grondstoffen de vertering wat tot rust brengt. Hierdoor kunnen de nutriënten goed worden opgenomen en benut voor de melkproductie.

Grondstoffen optimaal benutten
De Zuiver Voer-filosofie die AR hanteert bestaat uit drie principes. Er wordt gewerkt met zuivere grondstoffen. Dat betekend dat er zorgvuldig wordt nagedacht over de grondstofkeuze om de benutting ervan zo hoog mogelijk te maken en verliezen te beperken. Iedere grondstof heeft zijn eigen bewerking, zo kan er verschil gemaakt worden in de structuur van de grondstoffen zodat de grondstof zijn optimale functie in het dier heeft. Bij de Structuurbrok Gras betekent dit dat de fermentatie in de pens rustiger en meer geleidelijk verloopt. Daarnaast voldoen alle producten aan het keurmerk VoederWaarde.nl waardoor de voedingswaarde gegarandeerd wordt.

Assortiment
De Structuurbrok Gras-voeders zijn verkrijgbaar met verschillende eiwitgehaltes. De brok is er zowel in de Uniek- als in de Maxima-reeks. De Uniek-reeks gaat voor maximaal rendement, de Maxima-reeks richt zich op maximaal technisch resultaat. De voorlichters leggen u graag uit welke soort het beste bij uw rantsoen past!