Menu

Regels grasland scheuren

3-8-2018
Afbeelding: Gras AgruniekRijnvallei

In de volgende situaties is het scheuren van grasland toegestaan (met herinzaaiplicht):

  • Op klei- en veengrond is het scheuren van grasland toegestaan van 1 februari t/m 15 september.
  • Op derogatiebedrijven op zand- en lössgrond is het scheuren van grasland toegestaan van 1 februari t/m 31 augustus. Er geldt een meldplicht bij RVO en een korting op de N-gebruiksnorm op deze percelen van 50 kg/ha. Herinzaai moet voor 15 september plaatsvinden.
  • Op niet-derogatiebedrijven op zand- en lössgrond is het scheuren van grasland toegestaan van 1 februari tot 15 september, bij schade als gevolg van droogte of vraat door dieren (emelten, engerlingen of muizen), op de voorwaarde dat:
    • er vooraf een rapport door een geregistreerd schade-expert is opgesteld;
    • dit minimaal 7 werkdagen voor vernietiging wordt gemeld bij RVO (en uiterlijk op 31 augustus);
    • herinzaai binnen 7 werkdagen na vernietiging plaatsvindt (en uiterlijk op 15 september).

Meer informatie
Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij de verkoopbinnendienst van AR Plant via 0418-655944 of stuur een mail.