Menu

Rantsoen vraagt de aandacht

3-8-2018
Koeien vreten rantsoen

Lage opbrengsten, weinig zetmeel in de mais en hoge nitraatgehaltes in de graskuilen: rantsoenen met kuilen uit 2018 vragen veel aandacht.

De kuilen van 2018 zijn anders dan in andere jaren. De grootste zorg ligt bij lage maisopbrengsten. Hierbij is het nog maar de vraag of er een goed ontwikkelde kolf in de mais komt. Juist de kolf zorgt voor veel glucogene energie en daarmee voor melkproductie. Bij mais zonder ontwikkelde kolven zal deze energie aangevuld moeten worden.

Aanvulling

Via krachtvoeders kunt u glucogene energie aanvullen. De aankoop van krachtvoeders is prijstechnisch interessant vanwege de hoge voederwaarde per kg. De VEM- en DVE-behoefte van melkvee zijn daarmee snel gedekt. Veel krachtvoer kan echter pensverzuring veroorzaken bij melkvee.

Fermentatiesnelheid beïnvloeden

Vanuit de Zuiver Voer-filosofie krijgt het voer een unieke bewerking. Zo stuurt AR op de snelheid van fermentatie in de pens waardoor pensverzuring voorkomen kan worden. Met het assortiment van AR kunt u de energiebehoefte van de koeien dekken en de pens gezond houden.

Assortiment passend bij ruwvoer 2018

Productiebrokken

  • Structuurbrokken: door unieke behandelingen en de juiste grondstofkeuze zijn deze brokken rustig fermenteerbaar. Daardoor kunnen er grote hoeveelheden van gevoerd worden met behoud van een goede mestconsistentie.
  • Ruwvoersupportbrok (artikelcode 24729BR5): deze brok is speciaal ontworpen voor het besparen op ruwvoeders. Dagelijkse giften van 16 kg zijn geen probleem.

Behandelde granen

  • Sodagrain (artikelcode 21710) bevat enorm veel glucogene energie. Doordat het product zeer rustig fermenteert, kan er wel 7 kg van in het basisrantsoen gevoerd worden.
  • Maxammon grain (artikelcode 21713) bevat veel energie en eiwit op pensniveau. Deze combinatie zorgt voor actieve pensbacteriën waardoor de ruwvoerbenutting verbetert. Door het bufferende effect kan er tot 6 kg van gevoerd worden. Maxammon grain kan ook los verstrekt worden over het voer.

Ruwvoeraanvulling

  • Ruwvoer Energiemix (artikelcode 24790ME3) en Ruwvoer Energiebrok (artikelcode 24799BR5) zorgen voor veel rust en een aanvulling van NDF in het rantsoen.

Voorkom nitraatvergifitiging
In de voorjaarkuilen van 2018 zien we hogere nitraatgehaltes. Ook in de najaarskuilen wordt dit verwacht. Te veel nitraat kan giftig zijn en leidt tot verstikkingsverschijnselen. Laat uw specialist het rantsoen nakijken wanneer er sprake is van kuilen met hoge nitraatgehaltes. AR brengt met de rantsoenberekening in beeld of u de kuil zonder problemen kunt voeren.