Menu

Pas op met verse mais voeren

15-9-2017
Pas op met verse mais voeren

De eerste mais wordt alweer gehakseld. Meestal is dit om een tijdelijk tekort te overbruggen of om een klein kuiltje te maken zodat er straks niet meteen van de grote bult gevoerd hoeft te worden. Het voeren van nieuwe mais vraagt wel de nodige aandacht. De verteringswaarden van mais zijn sterk afhankelijk van hakselstadium en inkuilduur.

Deegrijpe mais
Mais die nog niet volledig rijp is, maar al wel gehakseld wordt, geeft een hoger risico op pensverzuring. Het drogestofpercentage ligt dan vaak rond de 30%. De celwanden van de plant zijn dan erg goed fermenteerbaar. Het zetmeel in de kolf is nog vrij onbestendig. Het gevolg is dat er erg veel pensfermentatie plaatsvindt. Zorg bij het voeren van deze mais voor een geleidelijke overgang. Voer daarnaast voldoende Buffer AR Uniek.

Volledig rijpe mais
Wanneer de mais volledig is afgerijpt wordt het risico op pensverzuring kleiner. De stengelverteerbaarheid neemt iets af. Daarnaast wordt het zetmeel steeds bestendiger. Vers voeren van deze mais vormt weer een ander risico. Het zetmeel wordt vaak zo bestendig dat vertering in de darm ook moeilijk wordt. Hierdoor blijft dit zetmeel onbenut en zijn er bacteriën die deze mais gaan fermenteren in de dikke darm. De vrije vetzuren die dan geproduceerd worden veroorzaken dikke darm-verzuring. De symptomen (zoals dunne mest) lijken op die van pensverzuring. Daarnaast kan de darmwand beschadigen. Dikke darm-verzuring kan alleen worden voorkomen door niet te veel verse mais te voeren. Daarnaast zijn structuurbronnen belangrijk om de penspassage niet te snel te laten verlopen.

Inkuilen
Het is raadzaam om de snijmais na inkuilen minimaal 6 weken dicht te laten zitten. Het conserveringsproces zorgt voor een stabiele kuil. Daarnaast neemt de bestendigheid af en is het risico op dikke darm-verzuring minder. Bij het vroeger openen van de kuil is het risico op verzuring groter. Ook kunnen er in dat stadium nog zeer gevaarlijke gassen in de kuil zitten. Deze nitreuze dampen hebben geen effect op de voederwaarde, maar zijn wel gevaarlijk om in te ademen bij het openen van de kuil.

Van oude kuil naar nieuwe kuil
Heeft u voldoende oude mais? Zorg dan dat de nieuwe maiskuil lang genoeg dicht zit om zo probleemloos mogelijk over te kunnen schakelen.

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route