Menu

AR Robotanalyse voor maximaal resultaat

26-5-2017
Nieuw! AR Robotanalyse voor maximaal resultaat

Weet u wat uw melkrobotprestaties zijn? De AR Robotanalyse geeft u inzicht in de resultaten van uw melkrobot. Hierdoor kunnen problemen ontdekt en verholpen worden. Dit voorkomt de kans op onnodige kosten.

Om problemen met uw melkrobot op te sporen kunt u de AR Robotanalyse inzetten. De analyse wordt uitgevoerd met behulp van actuele data van uw melkrobot. De resultaten worden weergegeven in overzichtelijke tabellen en grafieken. Op basis van de resultaten zal uw voorlichter een praktisch en passend advies uitbrengen. Ook wordt er gekeken naar een mogelijke relatie met het rantsoen van de melkgevende- en droogstaande koeien.

Aanpassingen
Wanneer er problemen gevonden worden in de resultaten van de AR Robotanalyse, dan wordt er gekeken naar de oorzaken. Soms ligt de oorzaak hiervan bij de instellingen van de melkrobot. Bij robotmelken wordt vaak gekeken naar het aantal melkingen per koe. Dit moet in verhouding staan met de productie en het lactatiestadium van de veestapel. Het niet voldoende behalen van melkingen kan verschillende oorzaken hebben. Deze oorzaken zijn vaak een resultaat met verkeerde toelatings- en voerinstellingen.

Voortgang monitoren
Belangrijk bij de robotanalyse is om de voortgang te monitoren. Verstandig is om minimaal twee maal per jaar de AR robotanalyse uit te voeren.

Deelname of meer informatie
Heeft u interesse of wilt u meer weten over de AR Robotanalyse? Neem dan vrijblijvend contact op met uw adviseur of met onze melkrobotspecialisten Jeroen van Veldhuizen (06- 82684624 of mail) of Mark ter Braak (06-20978112 of mail).