Menu

Mijlpaal: 9.000 kg melk

29-9-2017
Mijlpaal: 9.000 kg melk

Iedere maand ontvangt AR van ongeveer 400 melkveehouders automatisch hun melkleveranties bij de fabriek en ook de krachtvoergegevens worden elke maand automatisch ingelezen. Dit geeft inzicht in zowel de technische als de financiële cijfers.

In de afgelopen periode (van 1 maart 2017 tot en met 31 augustus 2017) zagen we bijzonder goede gemiddelde resultaten bij deze 400 melkveehouders met gemiddeld 100 melkkoeien en 70 stuks jongvee:

Gemiddelde resultaten (305 dagen)  
Melkproductie (kg) 9.002
Vet % 4.30
Eiwit % 3.51
Lactosegehalte 4.56
BSK 44
Tussenkalftijd (TKT) 411
Celgetal 168


Voor het eerst zagen we de gemiddelde productie boven de 9.000 kg melk uitkomen: een bijzondere mijlpaal. Naast deze technische resultaten zien we dat de gemiddelde vruchtbaarheid en de gezondheid van de uiers goed zijn.

Voer
De gemiddelde krachtvoergift per 100 kg melk is ongeveer 27 kg. Hierbij zien we dat de bedrijven met de hoogste productie duidelijk wat hoger zitten (rond de 30 kg brok per 100 kg melk ). De gemiddelde voerkosten per 100 kg melk schommelen rond de 7,50 euro per 100 kg melk. Het percentage melk uit ruwvoer is 48%. Dit zegt veel over de benutting van de rantsoenen met bijbehorende krachtvoergiften. Dit is voor ons een prima niveau.

Gezond hARd melken
De filosofie van AR is Gezond h(AR)d melken. Kijkend naar de resultaten kunnen we stellen dat we op de goede weg zijn. Met de huidige melkprijs loont het om gezond, hard te voeren.

Kortom
De resultaten kunnen een mijlpaal genoemd worden. Gezond hARd melken loont. Het kijken naar de koeien blijft een must; het oog van de meester bepaalt het resultaat!