Menu

Met buffer goed voorbereid op hogere temperaturen

21-4-2021
Met buffer goed voorbereid op hogere temperaturen

Een gezonde pens is de basis voor gezonde koeien en geiten die je hARd kan melken. Onder bepaalde omstandigheden kan echter pensverzuring optreden.

Er is sprake van pensverzuring wanneer er in verhouding te veel zuren aanwezig zijn in de pens en er te weinig buffering plaatsvindt. Een koe of geit heeft een aantal mechanismes om ervoor te zorgen dat zuren zo min mogelijk invloed hebben op de pens-pH. Zo wordt er bicarbonaat geproduceerd tijdens het (her)kauwen, een zelf aangemaakte buffer. Daarnaast worden vluchtige vetzuren weggevangen door de penswand, wanneer er voldoende structuur in het voer zit.

Extra ondersteuning
Soms zijn de mechanismes die het dier zelf in gang zet niet toereikend om de pens-pH bij te kunnen sturen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij snel verteerbare gras- en maiskuilen, bij hittestress of bij grote veranderingen in het rantsoen of de voeropname. In deze gevallen is er extra ondersteuning van de pens nodig door het toevoegen van een buffer.

Pens-pH op het juiste niveau
De buffer van AR bestaat uit verschillende grondstoffen die zorgen voor een spreiding in bufferend effect. Hierdoor is het mogelijk om de pens-pH gedurende de vertering op het optimale niveau te houden.

Ook biologische buffer
Zorg er dus voor dat u goed voorbereid bent op de warmere periodes en dat er buffer klaarstaat wanneer u hem nodig heeft. De buffer is zowel regulier als biologisch beschikbaar en kan besteld worden met de codes: 22599K25 Buffer AR Uniek (regulier) en 22502K25 BLG Buffer (biologisch). De buffers kunnen toegevoegd worden aan het mengvoer of als zakgoed uitgeleverd worden. De adviesdosering is 100 gram/koe/dag.

Meer weten?
Neem contact op met uw specialist rundvee.