Menu

Melk met lagere CO2

17-3-2022
Melk met lagere CO2

De vraag vanuit de markt naar de duurzaamheid van producten wordt steeds groter. Deze vraag wordt door melkleveranciers en de veehouderij op verschillende manieren beantwoord. Een voorbeeld van een duurzaamheidskenmerk waar bij melkvee naar gekeken wordt is de CO2-emissie in g/kg melk. Verschillende concepten zoals de duurzaamheidsprogramma’s van Bel Leerdammer, Cono en On the Way to PlanetProof van FrieslandCampina stellen eisen aan of belonen een lage CO2-emissie in de melk.

Carbon Footprint

Ook de aankoop van voer heeft invloed op de CO2-emissie in de melk, met als gevolg dat de Carbon Footprint van voeders ook steeds belangrijker wordt. Ongeveer 20-30% van de CO2-bronnen is afkomstig uit de aankoop van krachtvoer. Een onderdeel van de carbon footprint van grondstoffen komt vanuit de LUC (land use change). Vooral bij producten die van soja zijn afgeleid speelt dit een grote rol. In een gemiddeld productievoer wordt 30% van de Carbon Footprint bepaald door het gebruik van sojaproducten.

Duurzame soja

Bij AgruniekRijnvallei wordt het voer geproduceerd volgens de Zuiver Voer-filosofie. Hierbij worden bewuste keuzes voor bepaalde grondstoffen en productietechnieken gemaakt. Ook de vraag naar duurzame producten die een lage impact hebben op de Carbon Footprint hoort hierbij. Daarom is een van de bewuste keuzes die wordt maakt gericht op het inkopen van duurzame soja door middel van certificaten, aanvullend op de RTRS-certificaten die al worden ingekocht. De voordelen op de Carbon Footprint van het voer worden hiermee door het hele assortiment en eigen samenstellingen doorgevoerd.

Rekenvoorbeeld

Op een bedrijf wordt op jaarbasis 1.237.500 kg FPCM-meetmelk gemolken met gemiddeld 110 melkkoeien. De allocatie op het bedrijf is 0,84. In totaal wordt aan alle dieren ongeveer 300.000 kg krachtvoer gevoerd per jaar. In dit voorbeeld draagt het krachtvoer voor 26% bij aan de emissie van CO2-equivalenten per kg meetmelk. Bij het huidige assortiment waarvoor we specifieke soja-certificaten inkopen wordt in dit voorbeeld op jaarbasis een verlaging van 131 g CO2-eq/kg FPCM bereikt ten op zichte van voorheen. Hierdoor wordt het aandeel als CO2-bron vanuit het krachtvoer met 11,5% verlaagd. Bovendien is het beperken op de krachtvoergift, om op die manier de CO2 via de aanvoerbronnen te verlagen, zeker niet een juiste oplossing. Want meer melk betekent een lagere CO2-eq per kg FPCM. Dus beperk daarbij niet op het voeren.