Menu

Meer melkeiwit met Amino Mix Maxima

29-3-2019
Meer melkeiwit met Amino Mix Maxima

Met hetzelfde rantsoen meer melkeiwit produceren? Dan kan. Om melkeiwit te produceren heeft een koe bouwstoffen nodig. Aminozuren zijn de bouwstoffen voor melkeiwit en deze komen vaak uit eiwitrijke grondstoffen. Het is echter niet altijd zo dat meer eiwit voeren een hogere melkeiwitproductie betekent. Een koe kan eiwit ook omzetten in ureum.

Wanneer wordt het ureum?
Het kan komen doordat de verhouding energie-eiwit niet in balans is. Het extra eiwit wordt dan als energiebron gebruikt waardoor er ureum overblijft. Een andere reden kan zijn de koe wel voldoende eiwit en energie binnenkrijgt, maar dat het eiwit uit de verkeerde aminozuren-nutriënten bestaat. Er zijn namelijk zeer veel verschillende aminozuren.

Betere benutting
Voor aminozuren geldt dat ze in de juiste verhouding gevoerd moeten worden. Wanneer dit niet gebeurt kan het zijn dat door één missend aminozuur alle andere niet benut worden. Amino Mix Maxima 24780K20 vult de missende aminozuren aan. Amino Mix Maxima kan aanvullend op het huidige rantsoen worden gevoerd. Door de missende aminozuren bij te voeren worden alle andere nutriënten in het rantsoen beter benut.

Dosering
De Amino Mix Maxima (24780K20) kan aanvullend op het huidige rantsoen bijgevoerd worden. Pas de volgende hoeveelheden toe:

  • 100 tot 200 gram per koe per dag
  • 20 tot 30 gram per geit per dag

Uw specialist rundvee kan uw rantsoen beoordelen op de juiste aminozuur-verhouding. Neem daarvoor contact op met een van onze rundveespecialisten.