Menu

Meer melk uit biologisch ruwvoer

1-3-2019
Meer melk uit biologisch ruwvoer

Voor biologische bedrijven is de benutting van het ruwvoer extra belangrijk. Vaak is er veel ruwvoer aanwezig en krachtvoeders zijn duur. Melkgeiten en -koeien moeten het ruwvoer op het bedrijf zo goed mogelijk benutten.

Eigen gewonnen graskuilen bevatten veel eiwit dat goed omgezet kan worden naar melk. Voor een goede melkproductie is voldoende voeropname noodzakelijk. En voor die voeropname is het essentieel dat het voer smakelijk is.

Suikers van groot belang
Pensmicroben hebben suikers nodig om het ruwvoer in de pens af te breken. Suikers zorgen ervoor dat pensmicroben actiever werken, daardoor het ruwvoer beter afbreken en er meer energie en eiwit uithalen. Graskuilen bevatten niet altijd voldoende suikers om de koe optimaal te voorzien. Vooral de eiwitrijke kuilen, nattere kuilen of kuilen die in extreme droogte zijn gegroeid missen deze suikers. Hierdoor kan de koe of geit niet optimaal gebruikmaken van dit ruwvoer.

Bio Melasse verhoogt smakelijkheid
Bio Melasse (21545) vult suikers aan in het rantsoen. Melasse is een smakelijk en suikerrijk product dat vrijkomt bij de verwerking van biologische rietsuiker. Bio Melasse zorgt voor meer smakelijkheid en een goede penswerking. Hierdoor wordt er meer ruwvoer opgenomen en meer melk geproduceerd. Omdat Bio Melasse zorgt voor voldoende ‘plak’ voorkomt het dat dieren kunnen selecteren in het rantsoen. Dure krachtvoercomponenten worden daardoor niet uitgezocht en het risico op pensverzuring is kleiner.

Levering en toepassing
AR kan Bio Melasse in IBC’s leveren waarbij er elke dag 500 gram per koe per dag via de mengwagen kan worden gevoerd. Wat ook goed werkt is de Bio Melasse als topdressing over het ruwvoer aan het voerhek gieten. Dit kunt u doen met een gieter.

Meer info
Wilt u meer weten over Bio Melasse of wilt u een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met onze verkoopbinnendienst, 0317-499520 of voer@argroep.nl.