Menu

Maismaster: veilig kunstmest voor een geslaagde maisteelt

14-4-2017
Maismaster: veilig kunstmest voor een geslaagde maisteelt

Voor een geslaagde maisteelt is een goede bemesting onmisbaar. Rijenbemesting is een onderdeel van bemesting en is ook zeker zinvol en erg efficiënt. Voor rijenbemesting heeft AR samen met CropSolutions een speciale kunstmest ontwikkeld: Maismaster. Dit kunstmest is veilig is voor het gewas en waarmee kunnen ook spoorelementen worden bemest.

Maismaster bevat snelwerkende kunstmeststoffen met stikstof, zwavel, borium en naar keuze wel of geen fosfaat of zink. Zink verbetert indirect de wortelvorming en dus de beginontwikkeling. Met name (zee)kleigronden zijn van nature zeer laag in zink. Nieuw is Maismaster Pro 35, een meststof zonder fosfaat waarvan 22% van de 35% N vertraagd vrijkomt (ongeveer 12 weken lang).

Groenfosfaat
In 2017 is er ook Groenfosfaat op de markt. Dit is een mestkorrel zonder kunstmestfosfaat dat ook voor derogatiebedrijven gebruikt kan worden. Groenfosfaat bevat 12% stikstof, 6% fosfaat en 3% kali. Dit product is echter een pellet (als biks) en wordt toegepast als kunstmest (naast het zaad) in de adviesdosering van 200 kg/ha.

Breedwerpige bemesting
Bij lage of ontbrekende mestgiften in het voorjaar zal een aanvullende breedwerpige bemesting direct na zaai nodig zijn. Vul bij breedwerpige bemesting direct na de zaai stikstof aan tot aan de norm. In de afgelopen jaren zagen wij de positieve effecten van voldoende kali. Ook laat 250 kg NK 16-0-30 goede resultaten zien op de ds-opbrengst van snijmais. Op zandgronden zal de stikstofnorm beperkt zijn. Een overbemesting met 350 kg Nakamag (zonder stikstof) geeft hier de beste resultaten.

Onderstaand schema treft u onze positionering aan.

  Derogatie Geen derogatie
  Met fosfaat Zonder fosfaat Pw laag Pw hoog
Kunstmestbak (naast zaad) Groenfosfaat Maismaster 25-0 wortel+ of
Maismaster Pro 35
Maismaster 20-20 of
Maismaster 25-10
Maismaister 25-5
Granulaatbak (in de voor) Physiostart P Plus Physiostart NK Physiostart P Physiostart P
Vloeibaar (naast zaad)   Maismaster vlb 28-0 Maismaster vlb 24-6 Maismaster vlb 26-5


Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies ontvangen? Neem dan contact op met Dirk de Bruijn, telefoon 06-26290261 of kijk op www.maismaster.nl voor het aanbod en advies.