Menu

Luzerne als groenbemester

24-7-2017
Afbeelding: luzerne in handen website

Luzerne is een interessante teelt. Met luzerne kan er voldaan worden aan de vergroeningseisen van het GLB (Gemeenschappelijk landbouwbeleid).  Wanneer luzerne als hoofdteelt ingezet wordt telt het mee voor factor 0,7 in plaats van 0,3. Dit betekent dat er minder hectares nodig zijn om te voldoen aan de vergroening.

Luzerne is een erg productief vlinderbloemig gewas met een hoge voedingswaarde. In het voorjaar heeft luzerne een vroege groei en een snel herstellend vermogen. Vanwege de diepe wortels en het stikstofbindend vermogen, is het geschikt als groenbemester en gedijt het prima op droogtegevoelige gronden.

Voordelen van luzerne

  • Hoog RE-gehalte
  • Erg goede standvastigheid en is makkelijk te onderhouden
  • Stikstofbinder
  • Gezond voer
  • Droogtetolerant door diepe wortels

Aandachtspunten voor een geslaagde teelt

  • Goede pH en bodemstructuur
  • Fijn en ondiep zaaibed (2 cm) en na het zaaien aanrollen
  • Zaaiadvies 25-30 kg/ha en in combinatie met 5 kg rode klaver heeft goed resultaat
  • Zaaitijdstip april t/m 1 september

We hebben twee rassen Ludelis (winterhard en voor gronden met een lage pH) en Salsa (stabiel ras tegen legering en nematoden, hoog RE gehalte en goede opbrengst).

Meer weten of bestellen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met specialist ruwvoerteelt Dirk de Bruijn, telefoon 06-26290261 of mail d.debruijn@argroep.nl. Bestellingen kunt u plaatsen bij de verkoopbinnendienst van AR Plant, 0418-655944 of mail plant@argroep.nl.