Menu

Kali-bemesting tweede snede

1-5-2018
Kali-bemesting tweede snede

Uit onderzoek komt naar voren dat kali een positieve werking heeft op de droge stof-productie van grasland. Grasland in Nederland bevat steeds lagere kali-buffervoorraden en er wordt ook steeds minder kali aangevoerd in de vorm van mest.

Kijk vooral naar de K-bodemvoorraad van de grond (zie grondmonster). Is deze laag, dan is het lonend om Grasmest Kali, Grasmest Smakelijk of AR Blend 2018 te gebruiken. Bij de AR Blend 2018 is ook selenium toegevoegd. Kijk ook naar de gehaltes in de drijfmest, deze kunnen flink variëren.

Vooral op zandgrond
Zeker op zandgronden is het aan te raden om bij de latere snedes een aanvullende kalibemesting uit te voeren. Kali heeft een positieve invloed op onder andere de vochtvoorziening van de plant en het beperkt stressfactoren zoals kroonroest in grasland.

  Blend 2018 Grasmest AR Kalium Grasmest Smakelijk
N 20 20 20
K2O 5 13 7
SO3 13 8 9
Mg 2 4 2
Na2O 6 5 7


Hoeveel kunstmest strooien?
Bij ons advies voor de bemesting van de tweede snede maken we onderscheid tussen zand- en kleigronden. Op kleigronden mag meer bemest worden dan op zandgronden.

Advies bestemming maaien:
In dit voorbeeld is 15 m3 rundveedrijfmest per ha toegediend.

  • 40 kg N (zand): 165 kg Grasmest Zwavel of 200 kg Grasmest Smakelijk
  • 60 kg N (klei): 250 kg Grasmest Zwavel of 300 kg Grasmest Smakelijk
  • Als er zware snedes (>4.500 kg ds) gemaaid zijn, bemest dan iets meer (circa +15%)
  • Als er lichte snedes (<3.000 kg ds) gemaaid zijn, bemest dan iets minder (circa -15%).

Advies bestemming weiden:

  • 30 kg N (zand): 125 kg Grasmest Zwavel of 150 kg Grasmest Smakelijk
  • 40 kg N (klei): 165 kg Grasmest Zwavel of 200 kg Grasmest Smakelijk.