Menu

Hygiëne in de voerkeuken

15-9-2017
Hygiëne in de voerkeuken

Check uw voerkeuken en melkinstallatie regelmatig op biofilm/aanslag en reinig deze grondig. Dit helpt u om ziektes als gevolg van enterococcen, staphilococcen, salmonella’s en E.coli te voorkomen.

Voordelen van het in kaart brengen van de hygiëne in de melkleidingen en het reinigen hiervan:

  • verlaagde infectiedruk
  • tegengaan ontwikkeling resistente bacteriën
  • reductie antibioticagebruik
  • bevordering darmflora en weerstand.

Neem voor een passend advies contact op met uw specialist vleesvee.