Menu

Hoe gisten van een kalf een melkkoe maken

26-10-2018
Hoe gisten van een kalf een melkkoe maken

We streven naar gezonde melkkoeien die veel ruwvoer kunnen verwerken en daar een goede melkproductie uit halen. Met alleen sturen tijdens de lactatie wordt niet het hoogste resultaat behaald. Gezond hARd melken begint al bij de kalveropfok.

Met kalverbrokken geproduceerd volgens het ZuiverVoer-principe en het toepassen van het gistproduct Diamond V legt u de basis voor een succesvolle opfok.

Voeding kalf
De eerste voedingsstoffen die een kalf binnenkrijgt komen uit de biest. Hierna volgt de melkperiode. Naast melk is het aanbieden van water en ruw-/krachtvoer essentieel. Van melk kan een kalf hard groeien. Ruw- en krachtvoer zijn belangrijk voor de pensontwikkeling en hiermee voor een constante groei na het spenen.

Pensontwikkeling
De voeropname en de manier waarop de pens zich ontwikkelt zijn grotendeels afhankelijk van de kalverbrok. De kalverbrok moet ten eerste smakelijk zijn voor het kalf. Omdat de pens zich nog moet ontwikkelen kan een kalverbrok niet met een melkveebrok vergeleken worden. Kalverbrokken bevatten andere grondstoffen en kennen een andere bewerking.

Pensbacteriën
In de pens ontwikkelt zich een populatie pensbacteriën. De gezondheid van de pens en het kalf is afhankelijk van het type bacteriën dat zich ontwikkelt. Deze zijn weer afhankelijk van de kalverbrok. Een goede populatie boterzuurbacteriën zorgt bijvoorbeeld voor groei van de penspapillen. Deze papillen zijn zeer belangrijk voor energie- en eiwitvoorziening. Boterzuurbacteriën worden gestimuleerd door suikers. Met de juiste grondstofkeuze kan de groei van penspapillen gestimuleerd worden.

Dubbel positief
Om de juiste populatie pensbacteriën te ontwikkelen is een goed pensmilieu nodig. Diamond V is een gistproduct dat het pensmilieu positief beïnvloedt. Door het voeren van Diamond V worden positieve bacteriën gestimuleerd en krijgen ongunstige bacteriën geen kans. Dit werkt aan twee kanten. Meer positieve bacteriën zorgen voor een beter ontwikkelde pens, het voorkomen van ongunstige bacteriën voorkomt diarree.

Ontwikkeling kalf
Kalverbrokken met Diamond V stimuleren de pensontwikkeling van het kalf. Hierdoor stijgt de voeropname en neemt de jeugdgroei toe. Ook op lange termijn is een goed ontwikkeld kalf beter in staat om meer ruwvoer te verwerken. Dit is essentieel voor Gezond hARd melken. Om die jeugdontwikkeling te stimuleren verwerkt AR Diamond V in al haar kalvervoeders. De kalverbrokken van AR met Diamond V zijn ook te verkrijgen in de biologische en VLOG-voeders.

Actie
Wilt u ook het succes van Kalverbrokken met Diamond V beproeven? Tot 31 december 2018 krijgt u bij aanschaf van 1.000 kg kalverbrok een AR-kalverbodywarmer cadeau. Hiermee houdt u uw toekomstige melkveestapel warm in de koude wintermaanden.