Menu

Hittestress vleesvee en rosékalveren

15-6-2021
Hittestress vleesvee en rosékalveren

Voordat vleesvee en rosékalveren zichtbaar last van hittestress hebben, vindt er vaak al een daling van voeropname plaats en hebben ze een verhoogde ademhaling. Hierdoor neemt de kans op pensverzuring toe. Om rosékalveren en vleesvee zo goed mogelijk door de warme periode heen te helpen, de volgende adviezen:

Huisvesting:

 • Bij huisvesting op stro vóór de hitteperiode de stallen uitmesten en opnieuw instrooien. Zorg ervoor dat mestputten redelijk leeg zijn. Hierdoor is er minder warmte en ammoniak vanuit de mestput en kan er ook luchtstroming onder de roosters plaatsvinden.
 • Bestrijd vliegen op stal.
 • Wees terughoudend met het verplaatsen en sorteren van dieren.
 • Ventilatie is van levensbelang in deze periode. Het zorgt voor verkoeling, afvoer van stallucht en aanvoer van frisse lucht. Bekijk per stal wat hiervoor de beste aanpak is.  Deze is onder andere afhankelijk van de leeftijd van de dieren. Bij niet geïsoleerde daken kunnen sproeiers op het dak verkoeling geven. Het wit maken van het dak is ook een mogelijkheid.
 • Controleer de watervoorzieningen meerdere keren per dag op hoeveelheid en hygiëne.

Voer

 • Wees secuur bij de opslag van ruwvoer en vochtige voeders. Voorkom los product en maak vaker kleinere stroken open.
 • Verstrek bij voorkeur meerdere keren per dag vers voer. Als dit niet mogelijk is, verstrek dan bij voorkeur ’s avonds vers voer.
 • Maak de mengwagen of andere voermachines altijd volledig leeg en controleer dit ook. Voor een fris rantsoen moet ook de binnenkant van de mengwagen schoon zijn.

Rantsoensamenstelling

 • Voeg 1-2 liter Selko TMR per ton rantsoenmengsel toe. Deze vloeibare broeiremmer zorgt ervoor dat het rantsoen langer fris blijft.
 • Dieren hijgen om warmte af te geven. Hierdoor wordt er meer CO2 uitgeademd. Om dit te compenseren verliezen ze meer bicarbonaat via de urine wat verzuring tot gevolg heeft. Het is dan belangrijk om buffercomponenten en mineralen te verstrekken. Buffer AR Uniek is een smakelijke mengsel dat naast natriumbicarbonaat verschillende andere buffergrondstoffen bevat. Dit zorgt voor een goede spreiding van de buffercapaciteit waardoor het product langer werkt dan natriumbicarbonaat. Daarnaast ondersteunt Buffer AR Uniek de microbenpopulatie in de pens en de darmen met behulp van gistcelwanden. Dit heeft een positief effect op de weerstand.
 • Bied ruim structuurrijk voer aan.
 • Plaats bij weidende dieren de Mineralenemmer Jongvee Antivlieg. Hiermee kunnen dieren naar behoefte mineralen (onder andere zout), sporenelementen en vitamines opnemen. Door de speciale toevoeging hebben de dieren minder last van vliegen.