Menu

Het nut van kalibemesting op grasland

24-7-2017
Het nut van kalibemesting van grasland

Uit onderzoek kwam naar voren dat kali een positieve werking heeft op de productie van droge stof van grasland. Grasland in Nederland bevat steeds lagere buffervoorwaarden aan kali en er wordt ook steeds minder kali aangevoerd in de vorm van mest. De onttrekking van kali ligt hoger dan stikstof, zo rond de 36 kg per ton droge stof.

Zeker op zandgronden is het aan te raden om bij de latere snedes een aanvullende kalibemesting toe te passen. Kali heeft een positieve invloed op onder andere de vochtvoorziening van de plant en beperkt stressfactoren zoals kroonroest in grasland.

Tips:

  • Maak onderscheid tussen maai- en weidepercelen. Percelen die hoofdzakelijk gemaaid worden hebben meer kali nodig.
  • Kijk goed naar kuiluitslagen voor het kali-gehalte in gras.
  • Maak aanvullende kali-giften per snede niet te hoog, zeker niet op weide percelen max. 60 kg k20/ha.

Advies

  • 50-100 kg/ha Kali 60 of 75-150 kg/ha Korn-kal

Het voordeel van Korn-kali ten opzichte van Kali 60 is dat er ook zwavel, natrium en magnesium bemest wordt.

Natriumbemesting voor smakelijk gras
Natrium strooien verhoogt de smaak en opname van weidegras en helpt om in de zomer de natriumvoorziening van de koe op peil te houden. Hieronder een aantal tips voor smakelijk weidegras.

  • Wendt geen drijfmest meer aan op weide percelen.
  • Schaar de koeien in bij jong en kort gras.
  • Op percelen met doorgeschoten gras of bossen is het verstandig om eerst te maaien.
  • Maak gebruik van klaver. Klaver zorgt voor minder roestaantasting en ‘gratis’ stikstof
  • Strooi 75-100 kg/ha Graszout Blauw (artikelcode 3611) of 150-175 kg/ha Nakamag (artikelcode code 3152)

Meer weten of bestellen?
Heeft u vragen of wilt u graag een advies op maat ontvangen? Neem dan contact op met een van onze rundveespecialisten. Bestellingen kunt u plaatsen bij de verkoopbinnendienst van AR Plant, telefoon 0418-655944 of mail plant@argroep.nl.