Menu

Het gevaar van te veel kalium in de droogstand

18-12-2019
Het gevaar van te veel kalium in de droogstand

Samen met chloor, natrium en zwavel speelt kalium (K) een belangrijke rol in de elektrolytenbalans van koeien. Te veel kalium kan er echter toe leiden dat de dieren gevoeliger zijn voor bepaalde ziektes.

Kalium maakt het bloed basischer. Dit belemmert de hormonen die de koe nodig heeft om calcium en magnesium vrij te maken vanuit de spijsvertering en de botten. Hierdoor kunnen koeien een gebrek aan magnesium en calcium krijgen. Dit maakt de dieren gevoeliger voor kopziekte en vooral ook voor melkziekte.

Let op mineralen in rantsoen
Om tekorten te voorkomen wordt vaak rond kalven een calcium- of magnesium-infuus gegeven. Het zou echter beter zijn om het basisrantsoen qua mineralen beter in balans te brengen.

Houd daarom het kaliumgehalte in het ruwvoer goed in de gaten!

Variërend kaliumgehalte
Het kaliumgehalte in het ruwvoer kan sterk variëren. Het kaliumgehalte in graskuilen varieert van 20 tot 45 gram/kg droge stof. In ouder gras zit over het algemeen minder kalium. Herfstkuilen zitten vaak hoog in kalium en eiwit. Een hoger kaliumgehalte van het gras kan worden veroorzaakt door droogte, waarbij gras niet goed wil groeien, gevolgd door een groeizame periode (in het voor- en najaar). De mineralen in de bodem worden dan beter opgenomen door het gras. In een goed lopend droogstandsrantsoen wordt vaak een kaliumgehalte aangehouden van 15 gram/kg droge stof. Van alle producten in een rantsoen heeft graskuil het hoogste kaliumgehalte. Om in het totale rantsoen niet hoger te komen dan 15 gram kalium, kan er vaak niet meer dan 2-3 kg droge stof kuilvoer gevoerd worden.

Bepaal het kaliumgehalte
Zorg er dus voor dat je weet wat het kaliumgehalte van het ruwvoer is en let op met het voeren van herfstkuilen aan de droge koeien. Onderzoek ook de andere graskuilen die beschikbaar zijn!

Tips om het kaliumgehalte in het rantsoen te verlagen:

  • weet hoeveel kalium je voert via graskuilen
  • voer voldoende mais
  • voer voldoende stro
  • voer hooi met een laag kaliumgehalte
  • droogstandsmix is laag in kalium en helpt de mineralen in het rantsoen in balans te krijgen.

Een goed lopend droogstandsrantsoen bevat tussen de 800-850 VEM en 13-14% RE.