Menu

Herstel melkproductie na hitte

1-9-2020
Afbeelding: KN Rundvee Verhogen van melkvetproductie[1]

De afgelopen maand is het extreem warm geweest. Met hoge temperaturen is het belangrijk dat de koe het niet te heet krijgt. Dit heeft namelijk gevolgen voor de melkproductie, gezondheid en vruchtbaarheid van de koe. Maar vergeet niet de periode na de hitte!

Een koe produceert een enorme hoeveelheid warmte die vrijkomt bij de vertering van energie en voor de productie van melk. Om minder warmte te produceren, passen de koeien hun eetgedrag aan. Ze verlagen hun voeropname, waarbij ze voornamelijk het ruwvoer laten liggen en vaak juist  makkelijker te verteren producten - waaronder krachtvoer - opnemen. Dit heeft een nadelige invloed op de pensstabiliteit, waarbij de verhoudingen tussen de micro-organismes in de pens veranderen. Na de hitteperiode gaat de voeropname bij koeien weer omhoog. Maar doordat de micro-organsimes in de pens nog niet in balans zijn, zijn fermentatie en vertering nog een steeds een uitdaging.

Sodagrain herstelt de pensstabiliteit
U kunt de koe na de hitteperiode ondersteunen door ervoor te zorgen dat pens van de koe niet direct verzuurt nadat de voeropname toeneemt. Sodagrain is hiervoor een perfecte aanvulling op het rantsoen. Door de hoge pH en de rustige vertering, zorgt Sodagrain ervoor dat de pens niet verzuurt en de micro-organismes in de pens de tijd krijgen zich te herstellen.

Actie Sodagrain
Gedurende de hele maand september kunt u profiteren van gratis slurflevering bij een bestelling van Sodagrain Tarwe (21710) en Sodagrain Rogge (21711), zowel bij een volle als een halve vracht. Neem hiervoor contact op met Sander Hulshof van AR Coproducten, 0316-293966.