Menu

Gras-onderzaai in mais

8-6-2018
Gras-onderzaai in mais

Bijna overal is de mais inmiddels gezaaid en door het warme weer groeit de mais op de meeste plaatsen goed. Op veel plekken wordt momenteel de onkruidbestrijding uitgevoerd worden. Het moment van onderzaai nadert snel. Hierbij nog een aantal praktische tips:

  • Kies bij onderzaai van gras onder mais voor een onkruidmix zonder bodemherbiciden of in elk geval een verlaagde concentratie van bodemherbiciden. Bepaal samen met uw voorlichter een passende mix of overleg met uw loonwerker.
  • Het juiste zaaitijdstip is belangrijk voor een goede ontwikkeling en dat voorkomt dat het gras de mais gaat beconcurreren. U dient de groenbemester te zaaien als de mais 40 tot 60 cm hoog is. Meestal is dit ongeveer 10 dagen na de onkruidbestrijding.
  • Voor een goede kieming dient u het graszaad in de grond te brengen. Dat kan goed met een schoffelbewerking. Alternatieven zijn zaaien met een pijpenzaaimachine waarbij u de pijpen boven de maisrijen optrekt en afsluit.
  • Voorwaarde voor het slagen van de groenbemester is een voldoende vochtige bodem na het zaaien.

Het onderzaaien van gras in mais stimuleert het bodemleven en kan helpen om mineralen in de bodem beter vast te houden. Daarnaast heeft u gelijk na de maisoogst uw vanggewas al staan en hoeft u het maisland niet meer op. In de folder leest u meer over onze onderzaaimengsels MaisGras en Mais OnderzaaiMix.

Maisdemo Aalten
Op de maisdemo in Aalten doet AR ervaring op met de onderzaai van gras in de mais.