Menu

Goede start lactatie met droogstandsmix

19-6-2020
Goede start lactatie met droogstandsmix

Een goede start van de lactatie levert veel voordelen op: minder gezondheidsproblemen, meer werkplezier en een hogere melkproductie. De basis van een goede start wordt gelegd in de droogstandsperiode.

De Droogstandsmix Maxima helpt uw koeien bij de start van de lactatie. De insteek is het realiseren van een zo hoog mogelijke voeropname. Het droogstandsrantsoen kan globaal als volgt opgebouwd zijn: stro, maiskuil, graskuil en 1,5 kg Droogstandsmix Maxima per dier per dag. Vanwege het lage calcium- en kaliumniveau, het zeer lage natrium- en CL-gehalte wordt de KAB-waarde laag gehouden (ca. 100). Dit bevordert de weerstand van de droogstaande koeien. Dit is onder andere belangrijk omdat steeds minder koeien met antibioticum worden drooggezet.

Pensfermentatie ondersteunen
Droogstandsmix Maxima bevat diverse toevoegingen die de pensfermentatie ondersteunen (Diamond V) en de smakelijkheid van het rantsoen verbeteren. Door de toevoegingen wordt de gezondheid zoveel mogelijk ondersteund. Het mengsel bevat zes verschillende eiwitbronnen die goed bij elkaar aansluiten. Droogstandsmix Maxima bevat een relatief lage VEM (om vervetting tegen te gaan) en bevat veel WFRE. Dit is een eiwit dat de pensfermentatie verbetert.

Voor meer informatie over Droogstandsmix Maxima (artikelcode 24780ME2) kunt u contact opnemen met uw rundveespecialist of met nutritionist Wim Boschloo, telefoon 06-53969048 .