Menu

Gezonde luchtwegen fokkalveren

24-11-2017
Gezonde luchtwegen fokkalveren

De wintermaanden staan bekend als probleemmaanden voor de luchtwegen van kalveren. U wilt voldoende ventileren, maar geen kou creëren. De volgende tips kunnen bijdragen aan een goed stalklimaat:

  • Controleer de ventilatie door op meerdere momenten de stal uit te roken. Let goed op kouval en luchtsnelheid.
  • Meet naast de temperatuur ook de luchtvochtigheid en gebruik dit bij het bijsturen van de ventilatie. Een hoge luchtvochtigheid vergroot het risico op luchtweginfecties.
  • Voorkom dat koude lucht vanaf de inlaat of mestzuiggaten onder de roosters door kan trekken.
  • Pas bij mechanische ventilatie in de kalverstal de p-band eventueel aan, zodat de ventilatoren bij wisselende staltemperatuur geleidelijker in toerental veranderen.
  • Door zelf (zonder pet of muts!) in de hokken te gaan zitten, ervaart u beter hoe het stalklimaat is.
  • De belangrijkste indicator voor het stalklimaat zijn de kalveren zelf. Kijk goed naar het haarkleed en de verdeling van de kalveren over de hokken.
  • Vraag gerust uw specialist jongvee om samen met u het stalklimaat te controleren.