Menu

Gezond koesaldo met VLOG Structuurbrok Uniek 100

15-3-2019
Gezond koesaldo met VLOG Structuurbrok Uniek 100

De VLOG-markt groeit hard. Vooral de vraag vanuit Duitsland blijft stijgen. Veel zuivelverwerkers blijven daarom hun VLOG-melkstroom uitbreiden. AR ziet dit terug in een sterk stijgende vraag naar VLOG-voeders.

Ook bij VLOG is Gezond hARd melken ons uitgangspunt. Een liter VLOG-melk brengt meer op en daarom is het nu nog rendabeler om de puntjes de i te zetten. Vooral bij bedrijven met veel gras in het rantsoen is VLOG interessant. Deze bedrijven vullen zelf het eiwit aan, wat bij aankoop juist duur is. Bij grasrijke rantsoenen is een gezonde pens een belangrijk aandachtspunt. De pens is namelijk de plek waar het gras wordt afgebroken. Een gezonde pens draagt bij aan een betere benutting van de voedingsstoffen.

Geen zorgen om pensverzuring
Met VLOG Structuurbrok Uniek 100 (35011BR5) krijgt de koe veel energie binnen om het gras en het eiwit goed te benutten. Een deel van de granen in deze brok worden grover bewerkt waardoor ze zeer rustig afbreken in de pens. Voor de koe is dit een erg geleidelijke vorm van energie waar ze veel profijt uit kan halen zonder zorgen over pensverzuring. Hierdoor biedt de brok zowel structuur en rust als voldoende energie.

Ook bij jong gras
Eigen eiwit kan ook uit de wei komen. Bedrijven die begin april al gaan weiden met snel weidegras weten dat dit tot dunne mest kan leiden. Het vroege voorjaarsgras gaat snel door de koe waardoor de koe het eiwit slecht kan benutten. VLOG Structuurbrok Uniek 100 brengt rust in de pens en is daardoor zeer geschikt voor weidend melkvee.

Betere eiwit-benutting
Door het eigen eiwit goed te benutten kan dit omgezet worden in een hoge melkproductie. VLOG Structuurbrok Uniek 100 ondersteunt een goede benutting van eiwit en draagt zo bij aan een gezond koesaldo. Meer weten? Neem contact op met uw specialist rundvee.

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route