Menu

Financieel voordeel kunstmelk voeren

27-10-2017
Financieel voordeel kunstmelk voeren

Het voeren van kunstmelk aan kalveren kan u een besparing van € 50 per kalf opleveren ten opzichte van het voeren van koemelk. In onderstaande tabel ziet u de berekening. Ook profiteert u bij kunstmelk van een evenwichtiger aanbod van vitamines en spoorelementen.

  Kalvermelk AR Maxima Koemelk
Kg gevoerd 51* 343
Prijs per kg € 1,83 € 0,42
Totale kosten melk € 93,00 € 144,00
Voordeel voeren Kalvermelk AR Maxima € 51,00 per kalf  
* 51 kg Kalvermelk AR Maxima komt overeen met 343 kg koemelk  


Voor een bedrijf met 100 melkkoeien en een vervangingspercentage van 25% levert het voeren van kunstmelk een besparing op van ruim € 1.250 op jaarbasis.