Menu

Effect corona-crisis op melkveehouderij

27-3-2020
Effect corona-crisis op melkveehouderij

Op dit moment is heel Nederland, of beter gezegd de hele wereld in de ban van het coronavirus. Wat voor een gevolgen de crisis uiteindelijk heeft voor de melkveehouderij is nu nog niet bekend. Uiteraard is de persoonlijke gezondheid het allerbelangrijkste.

De financiële consequenties voor de melkveehouderij zijn nu nog niet of beperkt te merken. Wel staan de zuivelprijzen onder druk als gevolg van transportproblemen en grensafsluitingen die de export dwarsbomen. Wereldwijd zijn er logistieke problemen. Dit heeft effect op de krachtvoerprijzen. Met name eiwitrijke grondstoffen zijn fors duurder.

Sturen op voersaldo
Bij een dalende melkprijs en stijgende grondstofprijzen is het extra belangrijk te sturen op het voersaldo. Dit kan door in het rantsoen op te schuiven naar meer gras(kuil). Hierdoor hoeft er minder eiwitrijk krachtvoer gevoerd te worden. De energie kan dan bijvoorbeeld aangevuld worden met geplette gerst (vooral geschikt bij weidegang), Maxammon gerst (vooral geschikt bij stalvoedering) en Sodagrain rogge. Volgende week starten wij met een actie geplette gerst. Houd hiervoor onze website in de gaten. Bij het voeren van vers gras op stal (zomerstalvoeren) of weiden is het mogelijk om met relatief weinig krachtvoer toch goed te melken. Bespreek de mogelijkheden met uw specialist.

Opvangen lage melkprijs
Ook is het goed om alvast na te denken over hoe uw bedrijf een langere periode van een lage melkprijs op kan vangen. Door de corona-crisis hebben banken vergaande hulpmaatregelen getroffen. Zo zijn er mogelijkheden om uw aflossingen voor een periode van 3 of 6 maanden stil te zetten.