Menu

Een goed gemengd rantsoen met voermengwagen

31-3-2017
Een goed gemengd rantsoen met voermengwagen

Het doel van het voeren met een voermengwagen is het verstrekken van een uitgebalanceerd goed gemengd rantsoen. Een goed gemengd rantsoen is een rantsoen waar de koeien niet kunnen selecteren. Om dit te realiseren zijn er een aantal zaken waar u op moet letten. Wij geven u hieronder een aantal aandachtpunten.

  • Controleer de mengwagen op versleten delen, met name de messen en de meenemers op de vijzel. Botte messen kneuzen het voer in plaats van snijden. Ook kosten botte messen meer brandstof tijdens het mengen. Veel mengwagens zijn niet uitgerust met meenemers op de vijzel. Terwijl het de mengkwaliteit duidelijk verbeterd!
  • De mengtijd heeft veel effect op de mengkwaliteit. Vaak wordt er te kort gemengd. Nadat het laatste product geladen is moet er minimaal nog 5 tot 15 minuten gemengd worden. De mengtijd hangt af van het type wagen, de vullingsgraad, de lengte van de delen van het voer en het drogestofpercentage.
  • Let op de vullingsgraad van de mengwagen. Vaak wordt de mengwagen te vol geladen. Dit verminderd de mengkwaliteit sterk. Een mengwagen mengt optimaal bij een vullingsgraad van 80%.
  • Streef naar een drogestofgehalte van 35-40% van het gemengde rantsoen. Hierdoor ‘plakken’ de krachtvoeders aan het ruwvoer waardoor de selectie duidelijk vermindert.
  • Belangrijk is dat de voermengwagen tijdens het mengen op een vlakke ondergrond staat. Als de wagen scheef staat zakt het voer naar de laagste zijde waardoor er een onregelmatige menging ontstaat.
  • De laadvolgorde van de producten heeft veel effect op de mengkwaliteit. Ideaal is als het krachtvoer eerst geladen wordt samen met het water (indien nodig). Eventueel kan dit 2 uur (tot max. 12 uur) ingeweken. Vervolgens laadt u de structuurbronnen en de graskuil. Laad als laatste de snijmais.

Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u meer weten over het mengen van het rentsoen met een voermengwagen? Neem dan conact op met Teunis Kool, telefoon 06-22016272.