Menu

Doorzaaien van grasland

25-9-2019
Doorzaaien van grasland

Door de (zeer) droge zomer is de toestand van veel percelen er niet beter op geworden. Een open zode, verkeerde grassen en veronkruiding geven een kwalitatief minder goede grasmat. Ook zijn er percelen met extreme muizendruk, wat effect heeft op de kwaliteit van de grasmat. Grasland scheuren is op dit moment niet meer toegestaan, doorzaaien nog wel. Het najaar is de meest ideale periode om door te zaaien. De bodemtemperatuur is nog hoog genoeg voor een vlotte kieming en vocht is (normaal gesproken) geen probleem. Indien nodig: voer een onkruidbestrijding uit, maai de percelen kort of hark met een wiedeg de slechte grassen er uit. Doorzaaien kan in september en begin oktober nog uitgevoerd worden onder de juiste omstandigheden.

Doorzaaien heeft de grootste slagingskans met:

  • Extra Doorzaai ProNitro (15-20kg per ha)
  • Extra Doorzaai

De coating ProNitro geeft het kiemende grasplantje een voorsprong en heeft daarmee een grotere slagingskans. Afhankelijk van de omstandigheden en kwaliteit van de bestaande grasmat is doorzaaien met 20-35 kg per hectare vaak voldoende.

Inzaai vanggewas na mais
Belangrijke data voor de inzaai van een vanggewas na mais op zand- en lössgrond:

  • Tot 1 oktober is inzaai mogelijk, hiervoor zijn onder andere weidemengsels, Italiaans raaigras en rogge toegestaan. Na 1 oktober mag er alleen nog een wintergraan als nieuwe hoofdteelt worden ingezaaid.
  • Telers van korrelmais, CCM en MKS: tot 31 oktober inzaai mogelijk met wintergraan als vanggewas of nieuwe hoofdteelt.

Raadpleeg de website van RVO voor de meest actuele wet- en regelgeving.

Beschikbare producten als vanggewas zijn:

Snelle-Lente-Rogge is enerzijds een vanggewas en geeft anderzijds extra ruwvoer in de vorm van ds en eiwitopbrengst in het voorjaar.

Voor meer informatie en achtergronden raadpleeg uw voorlichter of www.kws.com.