Menu

Doorzaaien met de Extra Doorzaai ProNitro

25-2-2021
Doorzaaien met de Extra Doorzaai ProNitro

Het moment om door te zaaien is aangekomen. De bodemtemperatuur is boven de 6 graden en het weer is gunstig. Dit is het moment om door te zaaien en de kwaliteit van de grasmat te verbeteren. Speciaal voor doorzaaien in het voorjaar hebben wij de Extra Doorzaai ProNitro.

ProNitro
Het direct toevoegen van stikstof op het zaad is vier keer efficiënter dan normaal bemesten. De stikstof voedt het jonge grasplantje en niet het onkruid. De wortels van de kiemplanten hoeven niet op zoek te gaan naar de stikstof in de grond. ProNitro is de nummer één meststofcoating voor een snellere groei en vestiging, wat zorgt voor 30% meer planten. De slagingskans van doorzaaien is bij toepassing van een ProNitro-coating aanmerkelijk hoger.

Eigenschappen Extra Doorzaai ProNitro

  1. Het mengsel bestaat deels uit tetraploïde en deels uit diploïde Engels raaigras. Tetraploïde rassen hebben iets meer groeikracht na kieming. Het diploïde Engels raaigras zorgt voor een dichte en standvastige zode.
  2. Kiemt bij lage bodemtemperaturen.
  3. Zorgt voor een verhoging van de opbrengst van de bestaande grasmat.
  4. Geschikt voor beweiden en maaien.
  5. Toprassen van de rassenlijst met een hoge opbrengst en sterk tegen kroonroest.

Zaaiadvies ProNitro
Oude, open zode: 25-35 kg/ha
Jonge zode met slechte plekken: 20-25 kg/ha

* Graszaad wordt door behandeling met ProNitro 1,5 maal zwaarder, maar levert ook 30-35% meer planten op. Het zaaiadvies ligt iets hoger dan bij onbehandeld graszaad. (Gegevens uit praktijkvoorbeeld ProNitro.)

Aandachtspunten doorzaaien grasland

  • De meest ideale tijd voor doorzaaien is het najaar, vanwege het vochtgehalte, bodemtemperatuur en concurrentiekracht van de oude zode.
  • Indien noodzakelijk kan doorzaaien ook in het vroege voorjaar (maart) of na de eerste snede plaatsvinden.
  • Het is raadzaam om voor doorzaaien een chemische of mechanische onkruidbestrijding uit te voeren.
  • Verlaag de mestgift voor doorzaaien om het jonge grasplantje meer kans te geven.
  • Na doorzaaien bij voorkeur beweiden of een lichte maaisnede toepassen.