Menu

Celgetal Vitaalkorrel

17-3-2022
Celgetal Vitaalkorrel

Per 1 januari 2022 rekent Qlip met een aangepaste berekening van het celgetal. Dit resulteert ook voor individuele koeien in een verhoging van het celgetal. De verhoging van het celgetal is ongeveer 12%. Dit komt voor de gemiddelde koe op een gemiddeld bedrijf neer op 21.000 cellen.

Door deze nieuwe rekenmethode zal het aantal koeien met een hoog celgetal stijgen met 1,9%. Verhoging van het celgetal zorgt voor een lager lactosegehalte in de melk. Een verhoging van 100.000 cellen in de melk is ongeveer gelijk aan een productieverlaging van 1 liter melk per dag. Reden voor AR om een manier te bedenken om het celgetal op melkveebedrijven te verminderen. Hiervoor hebben we een mengsel ontwikkeld. Dit mengsel bestaat uit een aantal componenten die als doel hebben het celgetal te verlagen. Dit zijn onder andere gistcelwanden en producten om de endotoxines te verminderen. Endotoxines zijn giftige stoffen van bacteriële oorsprong. De meest bekende endotoxines zijn bestanddelen van de celwand van E.Coli en Salmonella. Wanneer endotoxines de pens- of darmwand passeren, kunnen ze een immuunreactie opwekken wat de productieresultaten negatief beïnvloedt. Een ontstekingsreactie is erg kostbaar aangezien het de energie en nutriënten, nodig voor melkproductie, consumeert. Daarnaast zijn Aromabiotic Cattle en Diamond V aan het mengsel toegevoegd.

Het mengsel zal getest worden door middel van een proef. Voor de proef zijn twaalf melkveebedrijven verspreid door Nederland geselecteerd. Deze bedrijven hebben de laatste jaar een structurele verhoging van het celgetal laten zien. De twaalf melkveehouders zullen gedurende twee maanden het mengsel voeren. In februari zijn we gestart met de proef. De dosering van het mengsel is 100 gram per koe per dag. Het mengsel kan bij voorkeur met de rest van het rantsoen mee gemengd worden. Ook kan het mengsel los verstrekt worden aan het voerhek of kunnen de werkzame compomenten bij een bestaande mix bijgemengd worden. Na de proef zal er gedurende twee maanden bijgehouden worden of het celgetal
weer gaat stijgen als het mengsel niet meer gevoerd wordt. 

Vanaf heden is Celgetal Vitaalkorrel (code 24775KO3) uit voorraad leverbaar!