Menu

Celgetal verlagen met Celgetal Vitaalkorrel

9-6-2022


Naast het celgetal is er gekeken naar het gemiddelde lactosegehalte en naar de gemiddelde melkproductie per koe per dag. De melkproductie is in de periode november tot en met april gestegen met 1,5 liter melk per koe per dag! Het lactosegehalte is in dezelfde periode 0,05 gestegen. Een daling van het celgetal kan dus geld opleveren.

Rekenvoorbeeld
Celgetal Vitaalkorrel kost 0,12 euro per koe per dag. Bij de huidige garantieprijs van 52,50 per 100 kg melk levert elke extra liter melk gemiddeld 0,525 euro op. Uitgaande van een extra liter per koe per dag zal er op een gemiddeld bedrijf met 100 melkkoeien €52,50 per dag aan meeropbrengst gerealiseerd worden. Dit minus de kosten voor de Vitaalkorrel (€12,00) komt dit uit op €40,50 per dag!

Tip
In de praktijk zijn er op melkveebedrijven nog vaak van krachtvoersilo’s te vinden die van binnen vervuild zijn. Dit is vaak te wijten aan een slechte ontluchting van de silo. Een goede ontluchting zorgt ervoor dat het voer vers blijft en verlaagd het risico op hoger celgetal.

Wilt u de Celgetal Vitaalkorrel bestellen?
Gezien de positieve resultaten is de Celgetal Vitaalkorrel (24775K20) ook buiten de proef om leverbaar. De geadviseerde hoeveelheid die gevoerd moet worden is 100 gram per koe per dag.