Menu

Bladbemesting mais

26-5-2017
Bladbemesting mais

Het weer van afgelopen week was ideaal om mais te zaaien. Tijdens het mais zaaien wordt vaak rijenbemesting toegepast zodat de mais voorzien wordt van nutriënten. In de praktijk blijkt echter dat mais soms een tekort heeft aan (sporen)elementen. Bladbemesting is uitermate geschikt voor het toedienen van voedingstoffen in kleine hoeveelheden bij een tekort.

Bladbemesting met (sporen)element is het effectiefst in de volgende situaties:

  • (te) Lage beschikbaarheid in de bodem door onvoldoende voorraad
  • Slecht functioneren van het wortelstelsel door droogte, tekort aan zuurstof of aantasting door ziekten en plagen
  • Verdringing aan de wortel door te hoge concentraties van andere elementen
  • Bij een te hoge of lage pH van de bodem
  • Bij een te sterke binding aan kleideeltjes of organische stof

Voor het toedienen van bladmeststoffen hoeft er geen aparte bespuiting toegepast te worden. Er zijn twee mogelijkheden:

  • In combinatie met onkruidbestrijding op T1 (vermindering van stress)
  • In combinatie met schimmelbestrijding op T2

AR levert Foliplus bladmeststoffen deze bevatten de belangrijkste enkelvoudige (sporen)elementen. Daarnaast zijn de bladmeststoffen snel opneembaar en kan gespoten worden met een veldspuit in combinatie met de meeste gewasbeschermingsmiddelen. Voor advies kunt u contact opnemen met Dirk de Bruijn, specialist akkerbouwmatige ruwvoerteelt of met uw specialist rundvee.