Menu

Biologische buffer voor betere penswerking

3-4-2020
Afbeelding: 2017 005 009 Koeien in de wei Teunis Kool (112c)

In de pens wordt een groot deel van alle voedingsstoffen door micro-organismen omgezet in opneembare nutriënten. Een juiste balans in de pens is cruciaal om gezond hARd te kunnen melken. Pensverzuring zorgt ervoor dat micro-organismen uit balans raken. AR heeft een nieuwe biologische buffer in het assortiment waarmee grote fluctuaties in de zuurgraad worden tegengegaan.

Normaal gesproken neutraliseert de koe de pens door middel van het aanmaken van natriumbicarbonaat via het speeksel. Ook de penswand produceert tot op zekere hoogte natriumbicarbonaat. In een goed gemengd rantsoen is het voldoende om alleen natriumbicarbonaat aan te vullen. Maar als er meer buffercapaciteit nodig is, is het beter om een combinatie van bufferende grondstoffen te gebruiken, die op verschillende momenten in het verteringsproces hun werking hebben. Die extra ondersteuning kan in biologische rantsoenen geboden worden via de nieuwe biologische buffer van AR.

BLG Buffer (artikelcode 22502K20)

BLG Buffer bevat een combinatie van verschillende bufferende grondstoffen met een gespreide bufferende werking, die goed aansluit op het zuurbelastingspatroon in de pens. De pH in de pens blijft hierdoor voor langere tijd op het optimale niveau. Op welke momenten kunt u uw koeien het best ondersteunen met BLG Buffer?

  • bij de overgang van stal naar weide
  • bij grote veranderingen in het rantsoen
  • bij hittestress.

Door de buffer tijdens deze momenten in te zetten zal er een effectieve en langdurige buffering in de pens zijn. De gezondheid van uw dieren is beter, waardoor het rantsoen efficiënter kan worden benut.

BLG Buffer kan toegevoegd worden aan het mengvoer of kan als zakgoed uitgeleverd worden. Adviesdosering: 100 gram/koe/dag.

Meer weten of bestellen?
Neem dan contact op met onze klantenservice via 0317-499510 of mail naar voer@argroep.nl.