Menu

Biestboost-concept loont

7-12-2018
Biestboost-concept loont

De huidige regelgeving dwingt melkveehouders minder vee aan te houden en een hogere melkproductie per koe te realiseren. Ons motto: gezond hard melken. Een goede jongveeopfok en het transitiemanagement vormen hiervoor de basis.

De juiste voeding in de droogstand heeft effect op de biestkwaliteit. Voor het bepalen van de biestkwaliteit is met name de concentratie antistoffen (IgG) van belang. Met een refractometer kunt u de Brix-waarde (droge stof) meten van biest. De Brix-waarde is gekoppeld aan de hoeveelheid antistoffen, zie tabel 1. Bij goede biest ligt de waarde boven de 23.

Pensvulling
Smakelijkheid is een essentiële factor in het droogstandsrantsoen. Dit zorgt voor een hogere drogestofopname wat doorwerkt in de lactatie, waarin vervolgens ook meer droge stof wordt opgenomen. Een droogstaande koe moet minstens 12 kg droge stof per dag opnemen. Een goede graadmeter hiervoor is de pensvulling. Een droge koe moet de hele dag door een gevulde pens hebben (pensscore > 4). Een praktijkproef liet zien dat de droogstandsmix in combinatie met snijmais en snoepsiroop een positief effect had op de pensfermentatie.


Ook biestkwaliteit verhogen?
Vraag een biestpakket aan bij uw specialist rundvee. Wij meten dan de biestkwaliteit en geven u advies over de voeding in de droogstand.

Actie jongveeopfok: kalverbodywarmer

Actie jongveeopfok: kalverbodywarmer

Wilt u de kalveren er ook warm bij hebben staan deze herfst? Profiteer dan nu van onze actie waarbij u een kalverbodywarmer cadeau krijgt.

Klik hier voor de actie.

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route