Menu

Betere penswerking door eiwitaanvulling

22-12-2017
Betere penswerking door eiwitaanvulling

Bent u op zoek naar een goede rantsoenaanvulling? De keuze hiervoor kan van grote invloed zijn op de melkproductie en de fosfaatuitstoot. Een hoog energie- en eiwitgehalte en een bufferend vermogen ondersteunen de melkproductie en de gezondheid van de koe.

Aminograin is een goed voorbeeld van een rantsoenaanvulling met veel energie en eiwit. Dit product op basis van geplette gerst, krijgt een speciale bewerking. Hierdoor kunnen de voedingsstoffen beter opgenomen worden.

Voedingswaarde
Aminograin combineert een hoge energiewaarde met een ruw eiwitgehalte van bijna 18% op drogestofbasis. Voor granen is dit hoge ruw eiwitgehalte uniek. Hierdoor zijn de eigenschappen van Aminograin vergelijkbaar met die van een eiwitrijk krachtvoer. Het ruw eiwitgehalte stijgt zonder dat het fosforgehalte hoger wordt. Dit helpt u de fosforaanvoer op uw bedrijf te beperken. Verder bevat Aminograin veel Glucogene Nutriënten voor een hoge melkproductie. Met een pH van 8,5 heeft Aminograin een bufferende werking in de pens.

Praktijkproef
Vorig jaar heeft AgruniekRijnvallei (AR) Aminograin op vier proefbedrijven ingezet. Op deze bedrijven is in de eerste maand een nulmeting uitgevoerd en in de tweede maand is Aminograin gevoerd. Aminograin werd in het rantsoen ingerekend en nam vaak de plaats in van geplette gerst en het verving een deel van de eiwitaanvulling. De rantsoenen tijdens de nulmeting en de proef waren daardoor gelijk op het gebied van VEM, WDVE en FEB. Tijdens de proef zijn gegevens zoals voeropname en melkproductie vergeleken. Daarnaast is er op verschillende momenten een mestscore vastgesteld.

Betere penswerking
Het eiwit uit Aminograin komt in de pens vrij en heeft door de hoge pH-waarde een bufferende werking. Dit zorgt voor een extra stimulering van de pensmicroben, waardoor de penswerking optimaal is. Dit heeft een positief effect op voeropname, vertering en melkproductie. De mestscores tonen dit ook aan: er werden meer kleinere deeltjes in de mest gevonden wat duidt op een betere vertering. Een betere vertering betekent dat de koe het voer beter benut. Dit wordt zichtbaar in de melkproductiegegevens (zie tabel). Te zien is dat de koeien gemiddeld een kg meer melk geven met gelijke gehaltes. Het lactosegehalte laat een kleine stijging zien. Dit duidt op een betere energievoorziening en een betere uiergezondheid.

Gedeeltelijke krachtvoervervanging
Doordat Aminograin zowel energie als eiwit aanvult kan het deels het krachtvoer vervangen. Ook kan er bespaard worden op eiwitrijke grondstoffen die doorgaans de duurste componenten van een rantsoen vormen. De combinatie van lagere voerkosten en hogere melkopbrengsten resulteerde in een extra financieel resultaat van € 6.000 tot € 25.000 op jaarbasis voor de deelnemende bedrijven in de proef.

Toepassing
Door het hoge aandeel pensbeschikbaar eiwit en het hoge aandeel energie past Aminograin goed in uiteenlopende rantsoenen. Als eiwitaanvulling past het in maisrijke rantsoenen. Ook past het bijvoorbeeld bij een rantsoen met een wat tragere graskuil met een lagere voederwaarde. Aminograin zorgt voor een besparing op eiwitrijke producten, zoals eiwitmix of enkelvoudige grondstoffen zoals sojaschroot of raapzaadschroot. Aminograin kan tot 4 kg per koe per dag gevoerd worden.

Meer weten of bestellen?
Voor vragen kunt u terecht bij Herman Borkent van AR Coproducten, 06-53696485 of mail naar h.borkent@ar-coproducten.nl. Of vul het contactformulier in op onze website.

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route