Menu

Bemesting voor de tweede snede

1-5-2020
Afbeelding: Kunstmest strooien grasland

Al voordat de eerste snede gemaaid wordt is het belangrijk om na te denken over de tweede snede. Voor de bemesting maakt het veel uit of u die snede gaat gebruiken voor maaien (stalvoeren) of voor weiden. Welke meststof is geschikt voor de tweede snede?

Onmisbare bouwsteen

Zwavel is een onmisbare bouwsteen voor eiwitten. Een tekort zorgt voor een lagere eiwitopbrengst en een lagere eiwitkwaliteit. Kortom: een zwaveltekort remt de opbrengst. Zwavel komt beschikbaar door mineralisatie De snelheid van mineralisatie is afhankelijk van de bodemtemperatuur en het vochtgehalte. Een zwaveltekort in het voorjaar resulteert in circa 15% lagere opbrengst drogestof per ha. Het natuurlijke aanbod van zwavel is in het voorjaar laag en in de zomer hoog. In de grafiek ziet u het verloop van het zwavelgehalte in het verse gras van 2019

Zwavel ook bij tweede snede belangrijk

Schema voor maaien op zand- en kleigronden: