Menu

Bemesting voor de tweede snede

28-4-2017
Bemesting voor de tweede snede

Vorige week is er op een aantal plekken gras de kuil in gegaan. De komende weken zal er nog veel meer ingekuild gaan worden. De temperaturen in april zijn nog vrij laag. Kies daarom voor de tweede snede ook een zwavelhoudende meststof. Door de kou heeft de bodem geen zwavel beschikbaar gemaakt. Zwavel heeft zowel op zand- als op kleigrond een opbrengstverhogend effect.

Ook kalium heeft een opbrengstverhogend effect. Kijk vooral naar de K-bodemvoorraad van de grond (zie grondmonster). Is deze laag, dan is het lonend om Grasmest Kali of Grasmest Smakelijk te gebruiken. Kijk ook naar de gehaltes in de drijfmest, deze kunnen flink variëren.

Drijfmest
Gebruik drijfmest alleen voor te maaien percelen. Rijd geen drijfmest uit op percelen die bestemd zijn voor beweiden. Na bemesting met organische mest zijn de smakelijkheid en de opname van weidegras aanzienlijk lager.

Hoeveel kunstmest strooien?
Bij ons advies voor de bemesting van de tweede snede maken we onderscheid tussen zand- en kleigronden. Op kleigronden mag meer bemest worden dan op zandgronden. 

Advies bestemming maaien:
In dit voorbeeld is 15 m3 rundveedrijfmest per ha toegediend.

  • 40 kg N (zand): 165 kg Grasmest Zwavel of 200 kg Grasmest Smakelijk
  • 60 kg N (klei): 250 kg Grasmest Zwavel of 300 kg Grasmest Smakelijk
  • Als er zware snedes (> 4.500 kg ds) gemaaid zijn, bemest dan iets meer (circa +15%),
  • Als er lichte snedes (< 3.000 kg ds) gemaaid zijn, bemest dan iets minder (circa -15%).


Advies bestemming weiden:

  • 30 kg N (zand): 125 kg Grasmest Zwavel of 150 kg Grasmest Smakelijk
  • 40 kg N (klei): 165 kg Grasmest Zwavel of 200 kg Grasmest Smakelijk

In dit voorbeeld Grasmest Smakelijk: vergelijkbare meststoffen als in Grasmest AR Kalium, Grasmest AR Natrium of Grasmest AR Maxima.

  Grasmest AR N tot NO3 NH4 K2O MgO SO3      S Na2O Se ppm NW G
03119 Grasmest AR Zwavel 24 12 12     15 6     -30
03124 Grasmest AR Kalium 20 9 11 13 4 8 3 5   -7
03115 Grasmest AR Natrium 20 9 11   2 9 3,6 12   -6
03116 Grasmest AR Maxima 20 9 11   2 9 3,6 12 10 -19
03150 Grasmest AR Smakelijk 20 8,5 11,5 7 2 9 3,6 7   -19